Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

6 bhabhta rathúla méadaithe an Aontais Eorpaigh

 • 2013: An Chróit
 • 2007: An Bhulgáir agus an Rómáin
 • 2004: An Chipir, an Eastóin, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, Poblacht na Seice, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Ungáir
 • 1995: An Fhionlainn, an Ostair agus an tSualainn
 • 1986: An Phortaingéil agus an Spáinn
 • 1981: An Ghréig
 • 1973: An Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe

Is é méadú an próiseas é trína dtagann tíortha isteach san Aontas Eorpach.

Conas a fheidhmíonn méadú an Aontais Eorpaigh?

Aon tír Eorpach a urramaíonn luachanna an Aontais Eorpaigh dá dtagraítear i gConradh an Aontais Eorpaigh (CAE) agus atá tiomanta iad a chur chun cinn go comhpháirteach iarratas a dhéanamh chun bheith ina chomhalta den Aontas.

Critéir aontachais

Is é an chéad chéim ná go gcomhlíonann an tír na critéir aontachais. Rinneadh na critéir sin a shainiú ag cruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí i gCóbanhávan i 1993, na 'Critéir Chóbanhávan' mar a thugtar orthu go minic. 

Leagtar síos sna critéir Chóbanhávan líon coinníollacha daonlathacha, eacnamaíocha agus polaitiúla do na tíortha sin atá ag iarraidh teacht isteach san Aontas Eorpach: 

 • institiúidí cobhsaí lena ráthaítear an daonlathas, an smacht reachta, agus cearta an duine, agus lena ráthaítear urraim agus cosaint do mhionlaigh
 • geilleagar margaidh atá feidhmiúil agus an acmhainn chun déileáil le brú iomaíochta agus le fórsaí margaidh laistigh den Aontas
 • an cumas chun na hoibleagáidí a bhaineann le ballraíocht a ghlacadh agus a chur chun feidhme go héifeachtach, lena n-áirítear cloí le haidhmeanna an aontais pholaitiúil, eacnamaíoch agus airgeadaíochta

Ní mór don Aontas freisin a bheith in ann comhaltaí nua a lánpháirtiú.

Tairbhí a bhaineann le méadú an Aontais Eorpaigh 

 • méadú rathúnais sna ballstáit go léir: 3 huaire níos mó malartuithe trádála idir sean-bhallstáit agus ballstáit nua, 5 uaire níos mó idir ballstáit nua
  • cobhsaíocht  níos fearr  san Eoraip
  • seasamh níos fearr ag an Aontas Eorpach i ngnóthaí domhanda 

  Thosaigh idirbheartaíocht bhallraíochta

  An tSeirbia - Eanáir 2014
  Montainéagró - Meitheamh 2012
  An Tuirc - Deireadh Fómhair 2005

  Tíortha is iarrthóirí

  An Albáin - Meitheamh 2014
  Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine - Nollaig 2005

  Tíortha a d'fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí

  An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin
  An Chosaiv

  Straitéis an mhéadaithe

  Leis an gcomhthoil athnuaite maidir le méadú a comhaontaíodh ag cruinniú na Comhairle Eorpaí i mí na Nollag 2006 tugtar treoir fós do bheartas an Aontais Eorpaigh maidir le méadú. Chomhaontaigh ceannairí an Aontais Eorpaigh leanúint go gníomhach le straitéis atá bunaithe ar an méid seo a leanas: 

  • comhdhlúthú ceangaltas AE maidir le hidirbheartaíocht leantach aontachais
  • coinníollacht chothrom agus dhocht ag gach céim idirbheartaíochta le tíortha is iarrthóirí
  • trédhearcacht níos fearr agus cumarsáid níos fearr chun tacaíocht leathan agus leanúnach ón bpobal a áirithiú
  • cumas AE comhaltaí nua a lánpháirtiú

  Na Balcáin Thiar

  Dhearbhaigh an cruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí in Thessaloniki an 19-20 Meitheamh 2003 a tiomantas tacaíocht iomlán a thabhairt do pheirspictíocht Eorpach thíortha na mBalcán Thiar.  

  Ag cruinniú de chuid na Comhairle Eorpaí i mí na Nollag 2006, dhearbhaigh ceannairí go luíonn todhchaí na mBalcán Thiar san Aontas Eorpach.

  Beidh na Balcáin Thiar mar chuid lárnach den Aontas Eorpach nuair a bheidh an méid seo a leanas á chomhlíonadh acu:

  • na critéir aontachais
  • na coinníollacha a leagadh síos sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais

  Sa Chomhairle

  Faoi chumraíocht na Comhairle um Ghnóthaí Ginearálta (CGG) déantar an próiseas méadaithe agus an idirbheartaíocht aontachais don Aontas Eorpach a bhunú agus a mhaoirsiú. Nuair a chuireann tír iarratas isteach chun teacht isteach san Aontas Eorpach, iarrann an Chomhairle ar an gCoimisiún Eorpach a thuairim a thíolacadh maidir leis an iarratas sin.

  Cuireann na cinntí ón CGG tús le nós imeachta measúnaithe teicniúil a shocróidh:

  • an gcomhlíonann an tír na critéir riachtanacha go léir ionas go mbreathnófar uirthi mar iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht an Aontais Eorpaigh
  • an bhféadfaidh idirbheartaíocht fhoirmiúil ar bhallraíocht a thosú agus a chríochnú go rathúil  
  • an bhféadfaidh an tír is iarrthóir teacht isteach san Aontas Eorpach 

  Tá gá le comhaontú d'aontoil ó na 28 mBallstát maidir le gach cinneadh a dhéanfaidh CGG ar an dul chun cinn atá déanta ag tíortha is iarrthóirí iad 

  Gach Nollaig déanann CGG an próiseas méadaithe a mheas. Bunaítear an plé agus aon chinneadh a d'fhéadfadh a bheith ann ar straitéis mhéadaithe bhliantúil an Choimisiúin agus tuarascáil aonar maidir le dul chun cinn ar gach tír an mhéadaithe. Foilsítear na tuarascálacha sin go traidisiúnta i mí Dheireadh Fómhair.

  Na cinntí is déanaí

  An 16 Nollaig 2014:

  • Ghlac an Chomhairle conclúidí maidir le beartas um méadú AE agus leis an bpróiseas cobhsaíochta agus comhlachais do na Balcáin Thiar agus don Tuirc; léirigh airí AE a thábhachtaí atá sé do náisiúin ar mian leo teacht isteach san Aontas gan luí ar na maidí i ndáil le hathchóirithe riachtanacha eacnamaíocha agus institiúideacha, ach cloí freisin leis an ngealltanas a thug siad luachanna bunúsacha AE, amhail an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh agus saoirse na meán, a urramú 
  • Tionóladh an cúigiú cruinniú de chuid na Comhdhála Aontachais le Montainéagró chun 4 chaibidil nua a oscailt don chaibidlíocht