Úsáidimid fianáin chun a áirithiú go mbeidh an taithí brabhsála is fearr agat ar ár láithreán gréasáin. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin agus faoin gcaoi ar féidir leat do chuid socruithe ríomhaire a athrú.

6 bhabhta rathúla méadaithe an Aontais Eorpaigh

 • 2013: An Chróit
 • 2007: An Bhulgáir agus an Rómáin
 • 2004: An Chipir, an Eastóin, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, Poblacht na Seice, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Ungáir
 • 1995: An Fhionlainn, an Ostair agus an tSualainn
 • 1986: An Phortaingéil agus an Spáinn
 • 1981: An Ghréig
 • 1973: An Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe

Is é méadú an próiseas é trína dtagann tíortha isteach san Aontas Eorpach.

Conas a fheidhmíonn méadú an Aontais Eorpaigh?

Aon tír Eorpach a urramaíonn luachanna an Aontais Eorpaigh dá dtagraítear i gConradh an Aontais Eorpaigh (CAE) agus atá tiomanta iad a chur chun cinn go comhpháirteach, féadfaidh sí iarratas a dhéanamh chun bheith ina chomhalta den Aontas.

Critéir aontachais

Is é an chéad chéim ná go gcomhlíonann an tír na critéir aontachais. Rinneadh na critéir sin a shainiú ag cruinniú den Chomhairle Eorpach i gCóbanhávan i 1993, 'Critéir Chóbanhávan' mar a thugtar orthu go minic. 

Leagtar síos i gcritéir Chóbanhávan líon coinníollacha daonlathacha, eacnamaíocha agus polaitiúla do na tíortha sin atá ag iarraidh teacht isteach san Aontas Eorpach: 

 • institiúidí cobhsaí lena ráthaítear an daonlathas, an smacht reachta, agus cearta an duine, agus lena ráthaítear urraim agus cosaint do mhionlaigh
 • geilleagar margaidh atá feidhmiúil agus an acmhainn chun déileáil le brú iomaíochta agus le fórsaí margaidh laistigh den Aontas
 • an cumas na hoibleagáidí a bhaineann le ballraíocht a ghlacadh agus a chur chun feidhme go héifeachtach, lena n-áirítear cloí le haidhmeanna an aontais pholaitiúil, eacnamaíoch agus airgeadaíochta

Ní mór don Aontas freisin a bheith in ann comhaltaí nua a lánpháirtiú.

Tairbhí a bhaineann le méadú an Aontais Eorpaigh 

 • méadú ar rathúnas sna ballstáit go léir: 3 huaire níos mó malartuithe trádála idir sean-bhallstáit agus ballstáit nua, 5 uaire níos mó idir ballstáit nua
  • cobhsaíocht  níos fearr  san Eoraip
  • seasamh níos fearr ag an Aontas Eorpach i ngnóthaí domhanda 

  Thosaigh idirbheartaíocht bhallraíochta

  An tSeirbia - Eanáir 2014
  Montainéagró - Meitheamh 2012
  An Tuirc - Deireadh Fómhair 2005

  Tíortha is iarrthóirí

  An Albáin - Meitheamh 2014
  Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine - Nollaig 2005

  Tíortha a d'fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí

  An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin
  An Chosaiv

  Straitéis an mhéadaithe

  Leis an gcomhthoil athnuaite maidir le méadú a comhaontaíodh ag cruinniú den Chomhairle Eorpach i mí na Nollag 2006 tugtar treoir fós do bheartas an Aontais Eorpaigh maidir le méadú. Chomhaontaigh ceannairí an Aontais Eorpaigh leanúint go gníomhach le straitéis atá bunaithe ar an méid seo a leanas: 

  • comhdhlúthú ceangaltas AE maidir le hidirbheartaíocht leantach aontachais
  • coinníollacht chothrom agus dhocht ag gach céim idirbheartaíochta le tíortha is iarrthóirí
  • trédhearcacht níos fearr agus cumarsáid níos fearr chun tacaíocht leathan agus leanúnach ón bpobal a áirithiú
  • cumas AE comhaltaí nua a lánpháirtiú

  Na Balcáin Thiar

  Dearbhaíodh, le linn cruinniú den Chomhairle Eorpach in Thessaloniki an 19-20 Meitheamh 2003, a tiomantas tacaíocht iomlán a thabhairt do pheirspictíocht Eorpach thíortha na mBalcán Thiar.  

  Ag cruinniú den Chomhairle Eorpach i mí na Nollag 2006, dhearbhaigh ceannairí go luíonn todhchaí na mBalcán Thiar san Aontas Eorpach.

  Beidh na Balcáin Thiar mar chuid lárnach den Aontas Eorpach nuair a bheidh an méid seo a leanas á chomhlíonadh acu:

  • na critéir aontachais
  • na coinníollacha a leagadh síos sa Phróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais

  Sa Chomhairle

  Faoi chumraíocht na Comhairle Gnóthaí Ginearálta (CGG) déantar an próiseas méadaithe agus an idirbheartaíocht aontachais don Aontas Eorpach a bhunú agus a mhaoirsiú. Nuair a chuireann tír iarratas isteach chun teacht isteach san Aontas Eorpach, iarrann an Chomhairle ar an gCoimisiún Eorpach a thuairim a thíolacadh maidir leis an iarratas sin.

  Cuireann na cinntí ón CGG tús le nós imeachta measúnaithe teicniúil a shocróidh:

  • an gcomhlíonann an tír na critéir riachtanacha go léir ionas go mbreathnófar uirthi mar iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht an Aontais Eorpaigh
  • an bhféadfaidh idirbheartaíocht fhoirmiúil ar bhallraíocht a thosú agus a chríochnú go rathúil  
  • an bhféadfaidh an tír is iarrthóir teacht isteach san Aontas Eorpach 

  Tá gá le comhaontú d'aontoil ó na 28 mBallstát maidir le gach cinneadh a dhéanfaidh CGG ar an dul chun cinn atá déanta ag tíortha is iarrthóirí iad 

  Gach Nollaig déanann CGG an próiseas méadaithe a mheas. Bunaítear an plé agus aon chinneadh a d'fhéadfadh a bheith ann ar straitéis bhliantúil an Choimisiúin i ndáil leis an méadú agus ar thuarascáil aonair dul chun cinn gach tír an mhéadaithe. Foilsítear na tuarascálacha sin go traidisiúnta i mí Dheireadh Fómhair.

  Na cinntí is déanaí

  An 15 Nollaig 2015, ghlac an Chomhairle Conclúidí maidir leis an méid a leanas:

  • beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an méadú, lena gcumhdaítear an Tuirc, Montainéagró agus an tSeirbia
  • an próiseas cobhsaíochta agus comhlachais idir an tAontas Eorpach agus na Balcáin Thiar, lena gcumhdaítear Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin agus an Chosaiv

  Athdhearbhaítear sna Conclúidí go bhfuil an Chomhairle tiomanta do phróiseas an mhéadaithe agus do pheirspictíocht Eorpach na mBalcán Thiar.