Chun go mbeidh siad in ann dul isteach sa limistéar euro, ní mó do Bhallstáit an Aontais Eorpaigh na 'critéir chóineasaithe' a chomhlíonadh. Is coinníollacha eacnamaíocha agus dlíthiúla iad, a comhaontaíodh i gConradh Maastricht i 1992, agus tugtar 'critéir Maastricht' orthu freisin. 

Is í Comhairle an Aontais Eorpaigh a dhéanann an cinneadh deireanach maidir le ceadú do thír de chuid an Aontais dul isteach sa limistéar euro, bunaithe ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i mbun comhairliúcháin le Parlaimint na hEorpa.  

Tá gealltanas tugtha ag gach Ballstát an euro a thabhairt isteach, seachas an Danmhairg agus an Ríocht Aontaithe, a bhfuil 'clásail rogha an diúltaithe' acu i gconarthaí an Aontais, lena ndíolmhaítear iad ón euro a ghlacadh. Mar sin féin, féadfaidh an dá thír sin iarratas a dhéanamh ar dul isteach sa limistéar euro má bheartaíonn siad sin a dhéanamh.

Tá 19 mBallstát sa limistéar euro faoi láthair: an Ostair, an Bheilg, an Chipir, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, Éire, an Iodáil, Laitvia, Lucsamburg, Malta, an Ísiltír, an Phortaingéil, an tSlóvaic, an tSlóivéin agus an Spáinn.

Príomhshonraí maidir leis an euro

  • tá an euro mar airgeadra ag 19 mBallstát faoi láthair agus úsáideann beagnach 337.5 mhilliún saoránach de chuid an Aontais é
  • tugadh an euro isteach mar airgeadra cuntasaíochta in 11 Bhallstát an 1 Eanáir 1999
  • cuireadh nótaí bainc agus boinn euro i gcúrsaíocht den chéad uair an 1 Eanáir 2002