Creidiúnú

Creidiúnú le haghaidh cruinnithe mullaigh agus ócáidí ardleibhéil

Bailí do na cruinnithe seo a leanas: cruinnithe de chuid na Comhairle Eorpaí (cruinnithe mullaigh) agus cruinnithe idirnáisiúnta ardleibhéil eile

Níl creidiúnú ar fáil faoi láthair le haghaidh aon imeachtaí a bheartaítear.

Creidiúnú caighdeánach

Bailí do na cruinnithe seo a leanas: Cruinnithe na Comhairle (ar leibhéal na n-airí) agus aon chruinnithe eile, seachas cruinnithe de chuid na Comhairle Eorpaí agus cruinnithe ardleibhéil.

Creidiúnú aon lae

Is féidir an suaitheantas aon lae a fháil ag an deasc slándála ar an mbealach isteach chuig an lárionad preasa. Tabhair leat, le do thoil, na doiciméid seo a leanas:

  • cárta aitheantais nó pas bailí
  • cárta preasa bailí nó litir atá sínithe ag príomheagarthóir na heagraíochta meán a mbíonn tú ag obair di, lena ndeimhnítear do stádas mar iriseoir agus ina sonraítear an ócáid atá á tuairisciú agat

Suaitheantas idirinstitiúideach an Aontais

scéim chomhpháirteach creidiúnaithe ag institiúidí an Aontais do chomhfhreagraithe atá lonnaithe sa Bhruiséil. Déanann an Coimisiún Eorpach í a bhainistiú.

Suaitheantas preasa 6 mhí

Do shaoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh amháin a bhfuil cónaí orthu sa Bheilg nó do náisiúnaigh tríú tír a bhfuil cónaí orthu sa Bheilg le 5 bliana ar a laghad.

Tá an suaitheantas seo bailí do na Comhairlí Eorpacha go léir agus do na cruinnithe ardleibhéil eile. Leis an suaitheantas seo, ní gá duit creidiúnú do gach ócáid ar leithligh a iarraidh a thuilleadh.

Tá deireadh anois leis an tréimhse inar féidir iarratas a dhéanamh ar chreidiúnú don suaitheantas 6 mhí don dara leath de 2017.
Is féidir leo siúd a rinne iarratas na suaitheantais a bhailiú ón 5 Iúil go dtí an 20 Iúil 2017 ag an deasc creidiúnúcháin in Áras Justus Lipsius nó, le linn na gcruinnithe mullaigh, ag an lárionad creidiúnúcháin in Áras LEX.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, téigh i dteagmháil leis an bpreasoifig:

Teil. +32 (0) 2 281 9000

Facs + 32 (0) 2 281 8541

press.centre@consilium.europa.eu