Teagmhálaithe preasa

An Phreasoifig

An Rúnaíocht lárnachTeil. +32 22816319
Facs +32 22818026
press.office@consilium.europa.eu
An Lárionad PreasaTeil. +32 22819000
Facs +32 22818541
press.office@consilium.europa.eu

 

Uachtarán na Comhairle Eorpaí

Preben Aamann - Urlabhraí
Teil. +32 22812060 GSM +32 476850543
press.president@consilium.europa.eu
@PrebenEUspox (Twitter)

Ester Arauzo Azofra - Preasoifigeach
An Chomhairle Eorpach, “Brexit”, cruinnithe mullaigh AE le tríú tíortha
Teil. +32 22815361 GSM +32 473630723
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu

Carla Valtorta - Tacaíocht agus comhordú don Uachtarán
Teil. +32 22815150
press.president@consilium.europa.eu

Caidreamh leis na meáin agus na preasoifigigh

Guy Milton Ceannaire ar chaidreamh leis na Meáin
Teil. +32 22818519
GSM +32 477670660

guy.milton@consilium.europa.eu

Mirela Cioroiu (ardrúnaíocht) 
Teil. +32 22813626
mirela.cioroiu@consilium.europa.eu

Ester Arauzo AzofraAn Chomhairle Eorpach, “Brexit”, cruinnithe mullaigh AE le tríú tíortha
Teil. +32 22815361 GSM +32 473630723
ester.arauzo-azofra@consilium.europa.eu
Alain TaverritiNa meáin dhigiteacha agus shóisialta, Cruinnithe mullaigh AE
Teil. +32 22813684 GSM +32 475635962
alain.taverriti@consilium.europa.eu
François HeadGnóthaí eacnamaíocha agus airgeadais
Teil. +32 22816083 GSM +32 475953807
francois.head@consilium.europa.eu
Virginie BattuGnóthaí eachtracha; Saincheisteanna slándála & cosanta
Teil. +32 22815316 GSM +32 470182405
virginie.battu@consilium.europa.eu
Maria TomasikAn Grúpa Euro; Trádáil; Forbairt
Teil. +32 22812463 GSM +32 470882383
maria.tomasik@consilium.europa.eu
Veronica Huertas Cerdeira
Gnóthaí baile; Comhordú frithsceimhlitheoireachta
Teil. +32 22814548 GSM +32 470882199
veronica.huertas-cerdeira@consilium.europa.eu
Ana Crespo Parrondo An comhshaol agus an t-athrú aeráide
Teil. +32 22815612 GSM +32 470884374
ana.crespoparrondo@consilium.europa.eu
Romain SadetGnóthaí ceartais; Cumarsáid chorparáideach
Teil. +32 22818914 GSM +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Víctor FlaviánIomaíochas (an margadh inmheánach, tionsclaíocht, taighde agus an spás)
Teil. +32 22816715 GSM: +32 473640390
victor.flavian@consilium.europa.eu
Daniela Maria Lenzu Talmhaíocht agus iascach
Teil. +32 22812146 GSM: +32 470880402
maria-daniela.lenzu@consilium.europa.eu
Päivikki Ala-HonkolaTeileachumarsáid agus iompair; (sealadach) Gnóthaí Ginearálta (comhtháthú, ceisteanna institiúideacha, riarachán)
Tel. +32 22818648 GSM +32 479955086
paivikki.ala-honkola@consilium.europa.eu
Evi LiaskouFostaíocht, beartas sóisialta; Méadú agus CSTE/LEE; Sláinte agus gnóthaí tomhaltóirí; (sealadach) Buiséad
Teil. +32 22815272 GSM +32 470960477
evi.liaskou@consilium.europa.eu
Helena GomesFuinneamh; Oideachas, an óige, cultúr agus spórt
Teil. +32 22817040 GSM +32 479955079
helena.gomes@consilium.europa.eu

Oibríochtaí na meán

Erik Schultz-NielsenCeannaire ar oibríochtaí na meán
Teil. +32 22817372 GSM +32 473879437
erik.schultz-nielsen@consilium.europa.eu
Vito Maltese Lárionad preasa & fís-sruthú
Teil. +32 22818435 GSM +32 475360295
vito.maltese@consilium.europa.eu
Romain SadetCeann foirne - beartas maidir leis na meáin, pleanáil agus lárionad preasa
Teil. +32 22818914 GSM +32 473865437
romain.sadet@consilium.europa.eu
Philippe CrapanzanoDeasc na Nuachta
Teil. +32 22813790 GSM +32 478500442
philippe.crapanzano@consilium.europa.eu

Earnáil an chlosamhairc

Isabelle Brusselmans Comhairleoir, Ceann roinne
Teil. +32 22815713 GSM +32 475 75 34 06 
isabelle.brusselmans@consilium.europa.eu
Andrea DesormeauxLéiritheoir
Teil. +32 22816716 GSM +32 477973552
andrea.desormeaux@consilium.europa.eu
Svetla BobevaComhordú ar sheisiúin phoiblí na Comhairle; Fís-sruthú
Teil. +32 22816092
svetla.bobeva@consilium.europa.eu
Teicneoirí Closamhaircplanning.audiovisuel@consilium.europa.eu
Grianghrafadóireachtplanning.photo@consilium.europa.eu

Uachtarán an Ghrúpa Euro

Michel Reijns - Urlabhraí
Teil. +31 652820938
m.reijns@minfin.nl
@MichelReijns
(Twitter)