An Lárionad Preasa

Ardrúnaíocht

Cá bhfuilimid?

Sa Bhruiséil

Áras Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Lucsamburg

Lárionad Comhdhála Kirchberg
Rue Fort Thüngen, 2

Is i gceanncheathrú na Bruiséile atá príomh-lárionad preasa na Comhairle. Is ann a reáchtáiltear cruinnithe faisnéise agus comhdhálacha agus cuireann an lárionad áiseanna oibre ar fáil d'iriseoirí.

Nuair a thagann an Chomhairle le chéile i Lucsamburg (i mí Aibreáin, i mí an Mheithimh agus i mí Dheireadh Fómhair), bíonn áiseanna comhchosúla preasa ar fáil ansin.

Uaireanta oscailte 

Luan go hAoine, óna 7.30 go dtí 18.00.

Nuair a bhíonn cruinnithe na Comhairle ar siúl, bíonn an lárionad preasa ar oscailt go ceann dháuair an chloig ar a laghad tar éis na preasócáide deiridh. Bíonn an lárionad ar oscailt níos faide tráth a mbíonn cruinnithe na Comhairle Eorpaí agus cruinnithe mullaigh idirnáisiúnta ar siúl.

Bíonn beár an lárionad phreasa ar oscailt le linn chruinnithe na Comhairle, cruinnithe mullaigh agus cruinnithe faisnéise.

Creidiúnú

Bíonn ar iriseoirí creidiúnú a fháil chun dul isteach in áitribh na Comhairle agus chun na saoráidí a chuirtear ar fáil a úsáid.

Rochtain

Tá an lárionad preasa ar oscailt d'iriseoirí creidiúnaithe.

Bíonn teacht ag toscaireachtaí ó na Ballstáit agus ó thíortha is iarrthóirí ar an lárionad preasa. Féadfaidh teacht bheith ag daoine gairmiúla eile, ag taidhleoirí agus ag cuairteoirí air freisin faoi choinníollacha áirithe, ag brath ar imeachtaí sa lárionad preasa.

Áiseanna

Féadfaidh iriseoirí leas a bhaint as an méid a leanas:

  • stiúideonna teilifíse agus raidió
  • bothanna eagarthóireachta
  • spásanna oibre ina bhfuil Idirlíon leathanbhanda
  • Nasc idirlín WiFi
  • nasc teileafóin agus ISDN
  • fótachóipeálaithe
  • teilifís chiorcaid iata
  • taisceadáin

Cuirtear áiseanna breise ar fáil do chruinnithe na Comhairle Eorpaí, mar a mbíonn fáil ar bhreis is 1000 spás oibre.