An Lárionad Preasa

Ardrúnaíocht

Cá bhfuilimid?

Sa Bhruiséil

Áras Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Lucsamburg

Ionad Comhdhála na hEorpa, Lucsamburg
Rue Fort Thüngen, 2

Is i gceanncheathrú na Bruiséile atá príomh-lárionad preasa na Comhairle. Is ann a reáchtáiltear cruinnithe faisnéise agus comhdhálacha agus cuireann an lárionad áiseanna oibre ar fáil d'iriseoirí.

I mí an Aibreáin, an Mheithimh agus Dheireadh Fómhair, tagann an Chomhairle le chéile i Lucsamburg, áit a bhfuil áiseanna preasa den chineál céanna ar fáil.

Uaireanta oscailte 

Sa Bhruiséil: Luan go hAoine, óna 7.30 go dtí 19.00.

Nuair a bhíonn cruinnithe na Comhairle ar siúl, bíonn an lárionad preasa ar oscailt go ceann dhá uair an chloig ar a laghad tar éis na preasócáide deiridh. Bíonn an lárionad ar oscailt níos faide tráth a mbíonn cruinnithe na Comhairle Eorpaí agus cruinnithe mullaigh idirnáisiúnta ar siúl.

Bíonn beár an lárionaid phreasa ar oscailt le linn chruinnithe na Comhairle, cruinnithe mullaigh agus cruinnithe faisnéise.

I Lucsamburg: Nuair a bhíonn cruinnithe na Comhairle ar siúl, bíonn an t-ionad preasa ar oscail ó 7.30 agus go ceann dhá uair an chloig ar a laghad tar éis na preasócáide deiridh.

Creidiúnú

Ní mór do gach iriseoir creidiúnú a fháil chun dul isteach i bhfoirgnimh na Comhairle agus chun na saoráidí a chuirtear ar fáil iontu a úsáid.

Rochtain

Bíonn an lárionad preasa ar oscailt d'iriseoirí creidiúnaithe.

Bíonn teacht ag toscaireachtaí ó na Ballstáit agus ó thíortha is iarrthóirí ar an lárionad preasa. Tabharfar cead isteach, faoi choinníollacha áirithe,do dhaoine gairmiúla eile, do thaidhleoirí agus dochuairteoirí , ag brath ar an imeacht a bheidh ar siúl sa lárionad preasa.

Áiseanna

Féadfaidh iriseoirí leas a bhaint as an méid a leanas:

  • stiúideonna teilifíse agus raidió
  • bothanna eagarthóireachta
  • spásanna oibre ina bhfuil idirlíon leathanbhanda
  • Nasc idirlín WiFi
  • nasc teileafóin agus ISDN
  • fótachóipeálaithe
  • teilifís chiorcaid iata
  • taisceadáin

Cuirtear áiseanna breise ar fáil do chruinnithe na Comhairle Eorpaí, mar a mbíonn fáil ar bhreis is 1000 spás oibre.