Téigh chuig clár na n-ábhar
Síntiús ríomhphoist
  • 22/06/2015
  • 19:00
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 494/15
  • Eacnamaíocht & airgeadas
  • An limistéar euro

Ghair mé an cruinniú seo mar go bhfuil an clog ag breith orainn uile, agus ní hamháin ar an nGréig. Níl ach seachtain amháin fágtha sula rachaidh clár reatha na Gréige in éag. Rud a chiallaíonn nach mór deireadh a chur leis an straitéis .i. "fan go bhfeicfimid cad a tharlóidh".

Tá mar fhreagracht ormsa a dheimhniú go ndéanfar gach rud is féidir chun réiteach na faidhbe seo a fháil. Agus tá mar fhreagracht ormsa, freisin, a chinntiú go n-urramófar gach cáiníocóir i ngach tír. Murach gur ghabh siad sin muirear na déine orthu féin níorbh acmhainn dóibh cuidiú le muintir na Gréige anois. Is in í an chúis, freisin, gur cheart do na páirtithe uile atá i mbun na caibidlíochta urraim a thaispeáint dá chéile. Is é mo mhórthuairim láidir gur obair in aisce é a bheith ag cur milleán ar a chéile.

Ba mhaith liom go leagfaí na cártaí uile ar an mbord faoi thráthnóna inniu. Ní chuige atáim na mionsonraí teicniúla a chaibidliú, is chuige atáim deireadh a chur leis an gcearrbhachas polaitiúil. Féadaim a rá, ó ghair mé an cruinniú neamhfhoirmiúil seo, go bhfuil nithe fónta tagtha chun cinn, lena n-áirítear cainteanna agus cruinnithe an lae inniu. Agus is iad na tograí sin is déanaí ón nGréig na chéadtograí réadacha uaithi le roinnt seachtainí anuas, bíodh gur léir go mbeidh ar na hinstitiúidí iad a mheas agus tuilleadh oibre a dhéanamh ina leith.

Thar aon rud eile is gá go nglacfaidh na ceannairí lánfhreagracht as an bpróiseas polaitiúil chun go seachnófar díogha gach díogha, mar atá, Gréig-thaisme anordúil nach bhfuil aon smacht uirthi. Go raibh míle maith agaibh.