Cuireadh ón Uachtarán Donald Tusk chuig comhaltaí Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro

Cruinniú Mullaigh faoin Euro
  • 06/07/2015
  • 16:00
  • Preaseisiúint
  • 557/15
  • An limistéar euro
  • Eacnamaíocht & airgeadas
06/07/2015
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt duit chuig cruinniú neamhfhoirmiúil le Ceannairí Stáit nó Rialtais an limistéir euro agus le hUachtarán an Choimisiúin, ar an Máirt an 7 Iúil 2015 ag 18.00.

Tar éis an reifrinn sa Ghréig, creidim gur cheart dúinn teacht le chéile láithreach ar an leibhéal polaitiúil is airde chun plé a dhéanamh ar an gcás agus ar na deiseanna chun dul chun cinn a dhéanamh.

Thug mé cuireadh d’Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus d'Uachtarán an Ghrúpa Euro teacht freisin.