A ndúirt an tUachtarán Donald Tusk, maidir leis an toradh comhaontaithe a bhí ar Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro maidir leis an nGréig an 7 Iúil 2015

Cruinniú Mullaigh faoin Euro
  • 07/07/2015
  • 23:15
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 562/15
  • An limistéar euro
  • Eacnamaíocht & airgeadas
07/07/2015
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Léifidh mé an ráiteas a chomhaontaigh na ceannairí anocht ag Cruinniú Mullaigh an Limistéir Euro:

1. Thángamar le chéile anocht chun an staid thromchúiseach sa Ghréig a phlé. Thugamar faoi deara go bhfuil údaráis an limistéir euro ullamh chun gach uile ní is gá a dhéanamh chun cobhsaíocht airgeadais an limistéir euro ina iomláine a áirithiú.

2. Tar éis reifreann na Gréige, thug an Príomh-Aire Tsipras uaidh a thiomantas chun clár faoi chuimsiú an chreata a leagtar síos le Conradh SCE a iarraidh arís, lena n-áirítear coinníollacht dhocht beartas.

3. Thángamar ar chomhaontú chun scrúdú práinneach a dhéanamh ar cé acu an bhfuil sé indéanta bonn a leagan síos chun teacht ar chomhaontú lena n-urraimítear na gealltanais atá ann cheana agus na rialacha coiteanna atá againn.

4. Déanfaidh rialtas na Gréige na tograí a leagan amach go mionsonraithe ar an Déardaoin an 9 Iúil ar a dhéanaí, ar tograí iad do chlár oibre maidir le hathchóiriú cuimsitheach agus sonrach chun críocha measúnaithe ag na trí hinstitiúid a chur faoi bhráid an Ghrúpa Euro.

5. Tiocfaidh na Ceannairí Stáit nó Rialtais le chéile Dé Domhnaigh an 12 Iúil. 

***

Lig dom cúpla focal a chur leis sin. Tá comhfhreagracht ar gach duine atá páirteach sa chaibidlíocht maidir leis an status quo atá ann faoi láthair. Sin an fáth gur iarr mé ar na ceannairí inniu iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú, agus beidh gach rath orainn ar fad, gan aon chailliúnaí nó aon bhuaiteoir i gceist. Más rud é nach dtarlóidh sé seo beidh deireadh leis an gcaibidlíocht agus leis na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis sin, lena n-áirítear an cás is measa, an cás ina gcaillfimid ar fad. Mura mbeimid in ann teacht ar chomhaontú, d’fhéadfadh féimheacht na Gréige agus dócmhainneacht a chórais baincéireachta tarlú. Agus ar ndóigh, is iad muintir na Gréige is mó a bheidh thíos leis. Nílim in aon amhras faoi ach go mbeidh tionchar aige sin freisin ar fud na hEorpa sa chiall geopholaitiúil. Má tá éinne ag ceapadh go dtarlóidh a mhalairt, tá dul amú orthu.

Is í an fhírinne lom atá ann nach bhfuil ach cúig lá fágtha againn chun teacht ar an gcomhaontú deiridh. Go dtí seo, bhí mé ag iarraidh spriocdhátaí a sheachaint. Ach ní mór dom a rá anocht go mbeidh an sprioc-am deiridh i gceist an tseachtain seo. Tá gach duine freagrach as an ngéarchéim seo agus tá sé de dhualgas orainn go léir í a réiteach.