Caint an Uachtaráin Donald Tusk tar éis Chruinniú Mullaigh an Limistéir Euro maidir leis an nGréig an 12 Iúil 2015

Cruinniú Mullaigh faoin Euro
  • 13/07/2015
  • 09:30
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 579/15
  • An limistéar euro
  • Eacnamaíocht & airgeadas
13/07/2015
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Dé bhur mbeatha. Ní raibh ach an t-aon chuspóir amháin againn inniu: teacht ar chomhaontú. Tar éis 7 n-uaire dhéag de dhianphlé, tháinig muid ar an gcomhaontú sin faoi dheireadh. Is féidir a rá gur tháinig muid ar ‘agreekment’. Chomhaontaigh na ceannairí i bprionsabal go bhfuil siad réidh le tús a chur leis an gcaibidlíocht maidir le clár de chuid SCE, is é sin le rá go bhfuiltear le leanúint de thacú leis an nGréig.

Tá coinníollacha diana le comhlíonadh, áfach. Caithfear comhaontú a fháil freisin ó pharlaimintí náisiúnta éagsúla, Parlaimint na Gréige san áireamh, le go mbeifear in ann tús foirmiúil a chur leis an gcaibidlíocht faoi chlár de chuid SEC.

Fós féin, leis an gcinneadh sin, tá deis anois ag an nGréig teacht ar ais ar an gconair cheart le tacaíocht óna cuid comhpháirtithe Eorpacha. Seachnaítear freisin na hiarmhairtí sóisialta, eacnamaíocha agus polaitiúla a bheadh ann dá éagmais. Fáiltím roimh an dul chun cinn a rinneadh agus freisin roimh sheasamh dearfach na Gréige, rud a chabhraíonn le muinín a athchothú i measc chomhpháirtithe an limistéir euro.

Tar éis na nósanna imeachta náisiúnta, oibreoidh an Grúpa Euro leis na hinstitiúidí chun an chaibidlíocht a chur ar aghaidh go pras. Ar bhonn práinne, pléifidh na hAirí Airgeadais freisin an chaoi is féidir cabhrú leis an nGréig a cuid riachtanas airgeadais a shásamh sa ghearrthéarma, trí mhaoiniú droichid mar a thugtar air. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Choimisiúin, agus le Jeroen Dijsselbloem, Uachtarán an Ghrúpa Euro, as a dtiomantas agus a gcuid rannpháirtíochta sa dul chun cinn seo. Gan bhur gcuid chuid oibre, níorbh indéanta comhaontú an lae inniu. Go raibh maith agaibh.