Feistí leighis: Thug an Chomhairle sainordú don Uachtaránacht tús a chur le cainteanna le Parlaimint na hEorpa

Comhairle AE
  • 23/09/2015
  • 13:50
  • Preaseisiúint
  • 672/15
  • Sláinte
23/09/2015
Teagmhálaithe preasa

Jérôme Unterhuber
Preasoifigeach
+32 22815394
+32 473923628

An 23 Meán Fómhair 2015, chuir Coiste na mBuanionadaithe bailchríoch ar sheasamh na Comhairle sa chaibidlíocht maidir le dhá dhréacht-rialachán atá dírithe ar rialacha an Aontais, i ndáil le feistí leighis agus le feistí leighis diagnóiseacha in vitro, a nuachóiriú. Leis sin, beidh ar chumas Uachtaránacht Lucsamburg tús a chur le cainteanna le Parlaimint na hEorpa d’fhonn teacht ar chomhaontú a luaithe is féidir. Socraíodh go dtionólfaí an chéad chruinniú trípháirteach an 13 Deireadh Fómhair 2015. Táthar ag súil go dtacóidh Comhairle EPSCO le seasamh na Comhairle an 5 Deireadh Fómhair.

Cuireadh i gcrích an obair theicniúil a bhí fós gan réiteach a bhaineann, den chuid is mó, le brollach an dá dhréacht-rialachán, i gcomparáid leis an 19 Meitheamh 2015, nuair a thángthas ar chomhaontú maidir le substaint sheasamh caibidlíochta na Comhairle. Níor tháinig aon athrú áfach, ar ghnéithe lárnacha de sheasamh na Comhairle.

Is é an cuspóir céanna atá ag an gComhairle agus ag Parlaimint na hEorpa 

"Tar éis dul i dteagmháil le Parlaimint na hEorpa cúpla babhta roimhe seo, is léir gurb iad na cuspóirí céanna atá ag an gComhairle is atá ag an bParlaimint: creat fónta dlíthiúil a chruthú ionas go mbeidh teacht ag othair ar fheistí leighis atá sábháilte agus ar ardchaighdeán agus chun coinníollacha a éascú, ag an am céanna, atá riachtanach do mhargadh iomaíoch, nuálach san Aontas", arsa Lydia Mutsch, Aire Sláinte Lucsamburg agus Uachtarán na Comhairle.

Is é príomhchuspóir an dá dhréacht-rialachán a áirithiú go mbeidh feistí leighis sábháilte agus ar ardchaighdeán. Bhainfí é sin amach trí na rialacha maidir le feistí a chur ar an margadh a neartú agus trí fhaireachas níos déine a dhéanamh a luaithe a bheidh siad ar fáil.

Leis an dá dhréacht-rialachán maidir le feistí leighis cumhdaítear raon leathan táirgí, ó ghreimlíní go cromáin nua, séadairí agus tástálacha saotharlainne chun measúnú a dhéanamh ar idirghabhálacha leighis.