Cuireadh ón Uachtarán Donald Tusk chuig comhaltaí na Comhairle Eorpaí

Comhairle Eorpach
  • 17/02/2016
  • Preaseisiúint
  • 70/16
  • Gnóthaí Baile
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
  • Gnóthaí Institiúideacha
  • Eacnamaíocht & airgeadas
17/02/2016
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Tiocfaimid le chéile amárach i dtionól na Comhairle Eorpaí. Uair na cinniúna a bheidh ann maidir le haontacht ár nAontais agus maidir lena bhfuil i ndán do chaidreamh na Ríochta Aontaithe laistigh den Eoraip.

Tar éis an chomhairliúcháin a bhí ar bun agam le cúpla uair anuas, caithfidh mé a rá go soiléir nach bhfuil sé cinnte go fóill go dtiocfaimid ar chomhaontú. Nílimid ag teacht le chéile maidir le roinnt ceisteanna polaitiúla áirithe agus is maith is eol dom go mbeidh sé deacair teacht ar réiteach ina leith. Dá bhrí sin, gríosaím sibh chun fanacht cuiditheach.

Tá an chaibidlíocht gafa chun cinn agus ní mór dúinn leas a bhaint as an dul chun cinn sin. Is anois atá an deis is fearr againn teacht ar chomhréiteach. Ní neart go cur le chéile agus is gá an aontacht sin atá eadrainn a choimeád. Cliseadh a bheadh ann don Ríocht Aontaithe agus don Aontas Eorpach araon, ach bua geopholaitiúil a bheadh ann dóibh siúd atá ag iarraidh deighilt a chothú eadrainn.

Oibreoimid ar bhonn an togra sin a chuir mé ar aghaidh ar an 2 Feabhra, agus soiléirithe teicniúla agus dlíthiúla déanta air a shocraigh ár Seirpigh agus atá le scaipeadh inniu. Ach féadfar na ceisteanna polaitiúla go léir a phlé amárach freisin. Ba léir dúinn an cuspóir ón tús: teacht ar chomhaontú, atá ceangailteach ó thaobh dlí agus nach bhfuil aon dul siar air agus lena dtugtar aghaidh ar ábhair imní na Ríochta Aontaithe, agus é a bheith sásúil do gach taobh ag an am céanna. Ag an am céanna, ní bhainfimid an bonn de na luachanna bunúsacha atá againn. Is é is cuspóir dom an comhréiteach a bhaint amach an tseachtain seo.

Maidir leis an gcóiréagrafaíocht: tar éis dúinn ár dtuairimí a roinnt le hUachtarán Pharlaimint na hEorpa, mar is gnách, agus tar éis an grianghraf den ghrúpa, pléifimid ceist na Ríochta Aontaithe ag an gcéad seisiún oibre a bheidh againn tráthnóna Déardaoin. Beidh deis ag na comhaltaí go léir an seasamh atá acu agus na húdair imní atá acu a chur in iúl. Ós rud é gur ag caint ar chomhaontú a bheidh ceangailteach ó thaobh dlí atáimid, caithfimid aga a thabhairt dúinn féin agus breathnú thar oíche ar na hathruithe uile atá riachtanach agus filleadh ar an gceist arís maidin Dé hAoine.

Le linn an dinnéir, pléifimid an scéal is déanaí i ndáil le cúrsaí imirce. I mí na Nollag, thángamar ar chomhaontú maidir le tosaíochtaí áirithe a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu láithreach. Sna tuarascálacha mionsonraithe atá curtha i dtoll a chéile ag Uachtaránacht na hÍsiltíre agus ag an gCoimisiún, léirítear go mbeidh toradh fónta ar an straitéis atá againn ach nach leor é go fóill an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. Ba mhaith liom go dtreiseoimis i gcónaí le gach gné den straitéis fhoriomlán. Ba cheart dúinn teacht ar chomhaontú ar na Conclúidí agus an díospóireacht thart. Ó tharla go bhfuil ról nach beag ag an bPlean Gníomhaíochta idir an tAontas agus an Tuirc maidir lenár straitéis féin, beidh cruinniú agam roimh ré leis an bPríomh-Aire Davutoglu chun an dul chun cinn a mheas agus chun féachaint an bhféadfar dlús a chur leis an gcomhaontú ionas n-éireoidh linn líon na ndaoine a thagann isteach san Aontas go neamhdhleathach ón Tuirc a laghdú go mór ar bhealach inbhuanaithe.

Maidin Dé hAoine, tiocfaimid le chéile go neamhfhoirmiúil chun an Ríocht Aontaithe a phlé. Beidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa inár gcuideachta le linn an phlé sin. Caithfear cúrsaí ama a shocrú fós, ó tharla go bhféadfadh sé go gcaithfimis teacht le chéile le haghaidh comhairliúcháin dhéthaobhacha. Nuair a bheidh an téacs críochnaitheach réidh, leanfaimid ar aghaidh leis an seisiún iomlánach chun é a ghlacadh go foirmiúil.

Ina dhiaidh sin, pléifimid cúrsaí sa tSiria agus sa Libia, agus glacfaimid an chuid dheireanach de na Conclúidí. Ar deireadh, tacóimid leis na moltaí don limistéar euro faoin Seimeastar Eorpach athchóirithe. Táim ag tnúth le sibh a fheiceáil sa Bhruiséil amárach.