Barúlacha ón Uachtarán Donald Tusk i ndiaidh an chéad seisiúin de chruinniú na Comhairle Eorpaí

Comhairle Eorpach
  • 18/02/2016
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 74/16
  • Gnóthaí Baile
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
  • Gnóthaí Institiúideacha
18/02/2016
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Is é bhur mbeatha. Chuireamar ár ndlúthpháirtíocht iomlán leis an Tuirc in iúl ag tús an chruinnithe seo den Chomhairle Eorpach agus cháineamar an t-ionsaí sceimhlitheoireachta in Ankara a bhac an Príomh-Aire Davutoglu ar theacht chuig an mBruiséil.

Tráchtfaidh mé ar an imirce ar dtús, ar ghlacamar na Conclúidí maidir léi. D'aontaíomar go bhfuil an plean comhpháirteach gníomhaíochta leis an Tuirc ina ábhar tosaíochta i gcónaí againn agus ní foláir dúinn gach is féidir linn a dhéanamh lena chur i gcrích. Bheartaíomar, dá chionn sin, cruinniú speisialta a eagrú leis an Tuirc ag tús mhí an Mhárta.

Ach bhí an plé a rinneamar, ar uair seo na cinniúna, faoi ghéarchéim na himirce chomh thábhachtach céanna leis na Conclúidí. Ní dhearnadh, de thoradh an phlé sin, ach ár dtiomantas a fhothú i leith comhdhearcadh Eorpach i ndáil leis an imirce a bhaint amach.

Chuige sin, ní mór dúinn aon choimhlint idir pleananna A, B agus C a sheachaint. Ní bheadh ciall ar bith leis sin, óir ní bheadh mar thoradh air ach scoilteanna laistigh den Aontas. Ní foláir dúinn, thairis sin, sintéis de chuir chuige éagsúla a lorg. Níl a malairt de rogha fhóinteach ann ar phlean cuimsitheach Eorpach.

Ar an dara dul síos, ní bhaineann réiteach Eorpach leis na cinntí a dhéantar sa Bhruiséil amháin. Baineann an réiteach, thar aon rud eile fiú, le cinntí a dhéantar sna príomhchathracha freisin. Ní mór dúinn glacadh leis sin, ach ba cheart dúinn beith ag iarraidh comhordú na gcinntí sin a fheabhsú.

Agus ar an tríú dul síos, ní foláir dúinn na rialacha agus na dlíthe a ghlacamar go léir le chéile, a urramú. Baineann sé sin leis na cinntí maidir le hathlonnú agus an gá atá leis an status quo ante a athghabháil ina gcuireann gach ball i limistéar Schengen an Cód Teorainneacha Schengen i bhfeidhm ina iomláine.

Agus ag deireadh thiar, bhí an Bhreatain mar ábhar cainte inniu againn, freisin, mar is eol daoibh, b'fhéidir. Ní fhéadfaidh mé a rá, i gceann na huaine seo, ach go bhfuil dul chun cinn áirithe déanta, ach tá mórán eile le déanamh. Rachaidh mé i mbun cruinnithe déthaobhacha anois ar dtús leis an bPríomh-Aire Cameron, leis an Uachtarán Hollande, an Príomh-Aire Sobotka agus leis an bPríomh-Aire Michel, in éineacht leis an Uachtarán Junker ón gCoimisiún, fear atá fíorthábhachtach sa phróiseas seo freisin. Buíochas mór libh uile agus go mbí oíche mhaith mhór fhada agaibh.