A ndúirt an tUachtarán, Donald Tusk, i ndiaidh chruinniú na Comhairle Eorpaí, an 19 Feabhra 2016

Comhairle Eorpach
  • 19/02/2016
  • 23:59
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 76/16
  • Gnóthaí Institiúideacha
19/02/2016
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Dia dhaoibh, táimid díreach tagtha ar shocrú a threisíonn le stádas speisialta na Breataine san Aontas Eorpach. Is cinneadh do-athraithe é a rinne na 28 gceannaire le chéile agus atá ceangailteach ó thaobh dlí. Leis an socrú, tugtar aghaidh ar na nithe sin go léir a bhí ag déanamh imní don Phríomh-Aire Cameron ach ní chuireann sé isteach ar ár mbunluachanna féin.

Le linn an phlé fhada a bhí againn, plé teasaí ar uairibh, bhíomar ag stangaireacht faoi ghnéithe suaracha den socrú. B'fhéidir nárbh é an radharc ba dheise é, gan trácht ar bheith galánta. Ach mar sin féin, is é an rud is tábhachtaí ná gur chloígh ceannairí an Aontais leis riamh is choíche ó tharla go raibh an oiread sin i ngeall air. Léiríonn an méid sin go bhfuilimid sásta rudaí áirithe a thabhairt suas ar mhaithe leis an leas coiteann agus ar mhaithe le seasamh le chéile.

Tá rudaí suaite go maith inniu leis na géarchéimeanna éagsúla atá sa mhullach orainn agus is deacair a thuar cad tá romhainn. Más dóigh libh gur ag caitheamh tharam atáim, níl le déanamh agaibh ach féachaint ar cad tá ag titim amach i láthair na huaire. Is é seo an ghéarchéim imirce is measa riamh a chonaiceamar anseo san Eoraip. Táimid ar tí na teorainneacha a dhúnadh anseo ar an mór-roinn. Ionsaithe sceimhlitheoireachta sa Tuirc, aerthuairgneáil sa Libia, an cogadh ag dul in olcas sa tSiria. An coinbhleacht ag éirí níos measa idir an Rúis agus an Tuirc. D'fhéadfainn leanúint orm, is baolach.

Nuair a thagann an crú ar an tairne, caitear labhairt amach. Agus ní raibh a shárú ar Winston Churchill chuige sin. Neosfaidh mé daoibh cad a dúirt sé in Zurich i 1946. B'fhéidir go raibh an méid a dúirt sé ró-shollúnta. Ach fós féin is fiú é a lua, ionas go dtuigfimis cé gur tháinig athrú as cuimse ar chúrsaí le himeacht na mblianta, nár athraigh aon ní beo i ndáiríre. Agus tá rud amháin fíor i gcónaí - go gcaithfimid go léir seasamh le chéile anseo san Eoraip.

"Má tá an Eoraip chun teacht slán as an ainnise, mar a dúirt an tUasal Churchill, agus go deimhin féin as an anó, caithfidh muintir na hEorpa muinín a chur ina chéile. An féidir linne, muintir na hEorpa, ár gcroíthe a ardú agus mianach agus spiorad an duine daonna a mhúscailt? Cad é féin, an réiteach ceannasach? An amhlaidh a cheart creatlach na hEorpa a chruthú an athuair, nó a mhéid is féidir, agus struchtúr a leagan síos a ligfidh dúinn maireachtáil faoi shíocháin agus faoi shaoirse, ar bhonn sábháilte. Seo libh anois, a phobal na hEorpa."

Creidim go láidir go dteastaíonn an Eoraip ón Ríocht Aontaithe, agus go dteastaíonn an Ríocht Aontaithe ón Eoraip. Dá mbrisfí an nasc sin anois, ba go mór chun aimhleas an dá thaobh é. Tá muid tar éis gach ar féidir a dhéanamh a dhéanamh chun an briseadh sin a sheachaint. Ach is faoi mhuintir na Breataine anois é.