Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 28 Meitheamh 2016

Comhairle Eorpach
  • 28/06/2016
  • 23:59
  • Preaseisiúint
  • 387/16
  • Brexit
  • An margadh aonair
  • Gnóthaí Baile
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
  • Gnóthaí Institiúideacha
  • Eacnamaíocht & airgeadas
28/06/2016
Teagmhálaithe preasa

Jüri Laas
Preasoifigeach
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preasoifigeach
+32 22815361
+32 473630723

Ag an gcruinniú a bhí acu i mí an Mheithimh, phléigh ceannairí an Aontais an toradh a bhí ar reifreann na Ríochta Aontaithe. Ghlac siad freisin conclúidí maidir le himirce, an caidreamh seachtrach agus poist, fás agus infheistíocht.