Dearbhú agus Treochlár na Brataisláive

Comhairle Eorpach
  • 16/09/2016
  • 19:40
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 517/16
  • Gnóthaí Institiúideacha
16/09/2016
Teagmhálaithe preasa

Jüri Laas
Preasoifigeach
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preasoifigeach
+32 22815361
+32 473630723

Tagaimid le chéile inniu sa Bhratasláiv ar uair na cinniúna d'ár dtionscadal Eorpach. Cuireann an Cruinniú Mullaigh de 27 mBallstát sa Bhratasláiv roimhe tátal a dhéanamh le chéile ar staid reatha an Aontais Eorpaigh agus ár dtodhchaí choiteann a phlé. Táimid uile ar aon intinn faoi na prionsabail ghinearálta seo a leanas.