Cuireadh chuig cinn stáit nó rialtais an Aontais roimh an gcruinniú le haghaidh chomóradh 60 bliain Chonarthaí na Róimhe

Comhairle Eorpach
  • 15/03/2017
  • 16:00
  • Preaseisiúint
  • 137/17
  • Gnóthaí Institiúideacha
15/03/2017
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Ar an 25 Márta, beidh sé 60 bliain ó síníodh Conarthaí na Róimhe. Tá sé socraithe againn tús an aistir fhada sin a cheiliúradh i gcuideachta a chéile ar an lá sin i Halla Orazi agus Curiazi Chnoc Capitolinus, an áit cheannann chéanna ar síníodh na Conarthaí sa bhliain 1957. Deis a bheidh ann staid an Aontais Eorpaigh agus todhchaí an phróisis lánpháirtíochta a chur agus a chúiteamh.

Tiocfaimid le chéile don chomóradh ar maidin mar a mbeidh seisiún againn le cinn stáit nó rialtais an Aontais Eorpaigh, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Uachtarán na Comhairle Eorpaí agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, agus ionadaithe ó na hInstitiúidí.

Tabharfaidh sé deis dúinn, ar an gcéad dul síos, ár stair choiteann a cheiliúradh i gcuideachta a chéile agus breathnú siar ar sheasca bliain den lánpháirtíocht. Ní haon rún é gur gá dúinn, ar an ócáid stairiúil seo, dianmhachnamh a dhéanamh ar na dúshláin atá roimh an Aontas sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma: táimid ag tagairt anseo don tslándáil inmheánach agus sheachtrach (agus aird faoi leith ar an imirce), don fhás agus don fhostaíocht agus don fhorbairt shóisialta. Tar éis an cheiliúrtha, tá sé ar intinn againn dearbhú polaitiúil a ghlacadh lena ndéanfar bailíocht thionscadal lánpháirtíochta na hEorpa a athdhearbhú, agus ina leagfar amach fís chomhpháirteach do na blianta atá amach romhainn.

Bogfaimid amach ansin lasmuigh chun grianghraf den ghrúpa a ghlacadh. Beidh cruinniú ina dhiaidh sin ag ceannairí na nInstitiúidí leis an bpreas, mar is gnách.

Ina dhiaidh sin arís, bogfaimid chuig Pálás Quirinale don lón a bheidh á óstáil ag Uachtarán Phoblacht na hIodáile, Sergio Mattarella. Le linn an lóin, beidh deis againn cluas a thabhairt dó agus é i mbun cainte agus tuairimí a roinnt le chéile maidir leis an bpróiseas a gcuirfear tús leis sa Róimh ar an 25 Márta.

Beimid ag tnúth le bualadh leat sa Róimh ar an 25 Márta.