Víosaí: Glacann an Chomhairle rialachán maidir le léirscaoileadh víosaí i gcás shaoránaigh na hÚcráine

Comhairle AE
  • 11/05/2017
  • 10:25
  • Preaseisiúint
  • 244/17
  • Gnóthaí Baile
11/05/2017
Teagmhálaithe preasa

Veronica Huertas Cerdeira
Preasoifigeach (Gnóthaí Baile; Comhordúchán frithsceimhlitheoireachta)
+32 22814548
+32 470882199

Ar an 11 Bealtaine 2017, ghlac an Chomhairle rialachán maidir le léirscaoileadh víosaí i gcás shaoránaigh na hÚcráine a thaistealaíonn chun an Aontais le haghaidh tréimhse fanachta 90 lá in aon tréimhse 180 lá.

“Is cor tábhachtach sa scéal é glacadh an rialacháin maidir le léirscaoileadh víosaí i gcás shaoránaigh na hÚcráine agus is mór an cuidiú é chun naisc idir muintir na hÚcráine agus an tAontas a neartú. Tagann sé sna sála ar athchóirithe riachtanacha a bheith curtha i gcrích ag an Úcráin i roinnt réimsí – an imirce, an t-ord poiblí agus an tslándáil, caidreamh seachtrach agus cearta bunúsacha san áireamh. Thairis sin, is féidir leis an Aontas an léirscaoileadh sin a chur ar fionraí tríd an sásra fionraíochta athbhreithnithe a ghlac an tAontas le déanaí, más ann dó shaincheisteanna tromchúiseacha maidir le cúrsaí imirce nó slándála leis an Úcráin.”

Carmelo Abela, Aire Gnóthaí Baile agus Slándála Náisiúnta Mhálta   

Leis an rialachán sin, leasaítear rialachán 539/2001 go foirmiúil, agus aistrítear an Úcráin ó Iarscríbhinn I (tíortha ar gá dá gcuid náisiúnach víosa a bheith acu chun dul isteach i limistéar Schengen) go hIarscríbhinn II (tíortha nach gá dá gcuid saoránach víosa a bheith acu). Saoránaigh de chuid na hÚcráine a bhfuil pas bithmhéadrach acu agus a thaistealaíonn chun an Aontais go ceann suas le 90 lá chun críoch gnó, turasóireachta nó teaghlaigh, ní bheidh víosa de dhíth orthu a thuilleadh.

Ní bheidh feidhm ag na bearta sin maidir le hÉirinn ná leis an Ríocht Aontaithe, i gcomhréir leis na prótacail atá i gceangal le Conarthaí an Aontais. Beidh córas víosaí na mBallstát sin faoi réir a reachtaíochta náisiúnta i gcónaí.

Na chéad chéimeanna eile

Is gá don Chomhairle agus do Pharlaimint na hEorpa an rialachán a glacadh a shíniú. Ansin, foilseofar an téacs in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus tiocfaidh sé i bhfeidhm 20 lá ina dhiaidh sin.

An cúlra

I mí na Nollag 2015, chinn an Coimisiún gur éirigh leis an Úcráin na tagarmharcanna go léir atá sa phlean maidir le léirscaoileadh víosaí a bhaint amach agus go raibh sí réidh, dá bhrí sin, le díolúine a fháil ón gceanglas maidir le víosaí. Ar an 20 Aibreán 2016, d’fhoilsigh an Coimisiún an togra le haghaidh léirscaoileadh víosaí do shealbhóirí pasanna de chuid na hÚcráine. Tháinig an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú maidir leis an togra ar an 28 Feabhra 2017.