A ndúirt an tUachtarán Donald Tusk i ndáil leis na cruinnithe den Chomhairle Eorpach ar an 22 Meitheamh 2017

Comhairle Eorpach
  • 22/06/2017
  • 18:10
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 408/17
  • Brexit
  • Slándáil & Cosaint
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
  • Comhshaol
22/06/2017
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Ar an gcéad dul síos, phléigh na ceannairí an sceimhlitheoireacht, ar bagairt thromchúiseach i gcónaí í. Táimid meáite ar ár bpobal a chosaint. Chun na críche sin, d’aontaigh an Chomhairle Eorpach cur lenár n-iarrachtaí sa chomhrac i gcoinne na dtrodaithe eachtracha sceimhlitheoireachta. Táimid ag iarraidh bailchríoch a chur ar na córais nua comhroinnte faisnéise i mbliana. D'aontaigh an Chomhairle Eorpach gur gá comhoibriú go dlúth le lucht an tionscail ar líne. Táimid ag iarraidh ar na cuideachtaí meán sóisialta an méid is gá a dhéanamh chun cosc a chur ar scaipeadh ábhair sceimhlitheoireachta ar an idirlíon. Go praiticiúil, ciallaíonn sé sin go gcaithfear uirlisí nua a fhorbairt le go bhféadfar an t-ábhar sin a bhrath go huathoibríoch agus a bhaint. Agus, más gá, táimid réidh le reachtaíocht ábhartha a ghlacadh freisin.

Ar an dara dul síos, d’aontaigh na ceannairí gur gá buanchomhar Eorpach a bhunú i réimse na cosanta. Is céim stairiúil é sin: a bhuí leis an gcomhar sin beidh an tAontas in ann bogadh ar aghaidh agus comhtháthú níos doimhne a bhaint amach i réimse na cosanta. Tá sé mar aidhm againn go mbeadh an comhtháthú sin uaillmhianach cuimsitheach, agus, dá réir sin, iarrtar ar gach Ballstát den Aontas a bheith páirteach ann. Déanfaidh na Ballstáit liosta coiteann de critéir agus de ghealltanais a chomhaontú, laistigh de thrí mhí, mar aon le tionscadail nithiúla chumais, le go bhféadfar tús a chur leis an gcomhar sin.

Níos déanaí anocht breathnóimid ar an staid gheopholaitiúil ar fud na hEorpa. Tar éis na gcruinnithe idirnáisiúnta a bhí agam le deireanas, leis an Uachtarán Trump agus leis an Uachtarán Erdoğan, agus na cruinnithe mullaigh G7 agus idir an tAontas agus an tSín, roinnfidh mé mo thuairim mheáite i ndáil leo sin leis na ceannairí eile. Molfaidh mé freisin do na ceannairí go gcuirfimis comhartha soiléir amach i ndáil le Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide. I gcomhréir leis an traidisiún, tabharfaidh Seansailéir na Gearmáine agus Uachtarán na Fraince tuairisc dúinn ar an staid san Úcráin, agus ar ar tharla ó thaobh Comhaontuithe Mhionsc a chur chun feidhme. Leis sin, ba cheart go mbeimis in ann na smachtbhannaí eacnamaíocha i gcoinne na Rúise a shíneadh sé mhí eile.

Ar deireadh, cuirfidh Príomh-Aire May ar an eolas muid um thráthnóna faoina bhfuil ar intinn aici ó thaobh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach. Tá sé tábhachtach go dtuigfí nach fóram plé don chaibidlíocht faoi Brexit í an Chomhairle Eorpach, tá ár gcuid idirbheartaithe féin againn chuige sin, agus dá réir sin ní dhéanfaidh na ceannairí ach nótaí a ghlacadh den mhéid a bheidh le rá aici. Is é an cuspóir atá agam d’obair na hoíche anocht go bhformhuineodh ceannairí AE27 an nós imeachta maidir le suímh nua a roghnú le haghaidh an dá ghníomhaireacht atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe, is é sin le rá, an ghníomhaireacht baincéireachta agus an ghníomhaireacht leigheasra. Go raibh maith agaibh.