Conclúidí ón gComhairle Eorpach, 22-23/06/2017

Comhairle Eorpach
  • 23/06/2017
  • 15:05
  • Conclusion
  • 406/17
  • Slándáil & Cosaint
  • Trádáil idirnáisiúnta & Custam
  • Gnóthaí Baile
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
  • Comhshaol
  • Eacnamaíocht & airgeadas
23/06/2017
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Ar an 22-23 Meitheamh 2017, ghlac an Chomhairle Eorpach conclúidí maidir leis an méid seo a leanas: slándáil agus cosaint, Comhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide, an geilleagar, an imirce agus an Eoraip dhigiteach.