A ndúirt an tUachtarán, Donald Tusk, i ndiaidh chruinniú na Comhairle Eorpaí, an 22 agus an 23 Meitheamh 2017

Comhairle Eorpach
  • 23/06/2017
  • 15:30
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 409/17
  • Brexit
  • Trádáil idirnáisiúnta & Custam
  • Gnóthaí Baile
  • Fostaíocht
  • Eacnamaíocht & airgeadas
23/06/2017
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Rinne na ceannairí trí chinneadh thábhachtacha tráthnóna inné. Ar an gcéad dul síos, chomhaontaíomar na smachtbhannaí i gcoinne na Rúise a shíneadh sé mhí eile. Ar an dara dul síos, leanfaidh an Eoraip den obair le Comhaontú Pháras maidir leis athrú aeráide a chur chun feidhme, i gcomhar lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta. Agus ar an tríú dul síos, chomhaontaigh ceannairí AE27 an nós imeachta maidir le dhá ghníomhaireacht de chuid an Aontais atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe a athshuí. Mar thoradh air sin, beidh na hairí in ann cinneadh críochnaitheach a dhéanamh, trí vóta, i mí na Samhna. Tríd an méid sin a chomhaontú go gasta, léiríodh arís go bhfuilimid aontaithe agus go bhfuil rún diongbháilte againn an neamhchinnteacht atá ann mar gheall ar Brexit a laghdú.

Chomh maith leis sin, chuir an Príomh-Aire May in iúl go gcuirfeadh sí togra i láthair Dé Luain maidir le cearta shaoránaigh an Aontais sa Ríocht Aontaithe. Tá cearta na saoránach mar chéadtosaíocht ag AE 27, agus tá an seasamh atá againn léirithe go breá soiléir againn. Teastaíonn uainn cearta iomlána a áirithiú do shaoránaigh an Aontais agus do shaoránaigh na Ríochta Aontaithe tar éis Brexit. Ar an gcéad léamh, níl an méid atá á thairiscint ag an Ríocht Aontaithe ag teacht leis an méid a raibh súil againn leis, agus tá an baol ann go bhféadfaí cás na saoránach a dhéanamh níos measa dá bharr. Ach is faoinár bhfoireann idirbheartaíochta a bheidh sé an tairiscint a scrúdú go mion, nuair a bheidh sí faighte againn ar pár.

Mar a tharlaíonn sé, is beag am a chaitheamar ag caint ar Brexit ag an gComhairle Eorpach seo. Bhí an chuid is mó den obair dírithe ar aghaidh a thabhairt ar an imní atá ar dhaoine faoin tslándáil, faoin imirce neamhdhleathach agus faoin domhandú neamhrialaithe.

Ar maidin, chasamar le hUachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh, Mario Draghi, a dhearbhaigh go raibh cúrsaí athraithe chun feabhais san Aontas. Tá dóchas sa tionscadal Eorpach arís, agus tionchar dearfach aige sin ar gheilleagar na hEorpa. Eascraíonn fás níos láidre, níos mó tomhaltais, tuilleadh infheistíochtaí agus, thar aon ní eile, níos mó post as an muinín sin. Go deimhin, tá an líon is airde post a taifeadadh riamh ann. Theastaigh uaim an measúnú dearfach sin ón Uachtarán Draghi a roinnt libh, ós rud é gurb é seo an chéad uair le blianta fada againn dea-scéala mar sin a fháil.

Bhí díospóireacht fhada ag na ceannairí faoi thrádáil agus faoin gcothromaíocht idir oscailteacht agus cosaint. Tá an Eoraip ar oscailt, agus beidh sí ar oscailt amach anseo. Ach chomhaontaíomar nach mór don Eoraip cosaint níos fearr a thabhairt dár saoránaigh ar chleachtais éagóracha trádála, mar shampla, trí chur leis an gcómhalartacht. Chomhaontaíomar go ndéanfadh an Coimisiún anailís ar infheistíochtaí ó thríú tíortha in earnálacha straitéiseacha.

Inniu, phléigh na ceannairí an Libia agus bealach na Meánmhara Láir, áit a bhfuil géarchéim fós ann de bharr líon na n-imirceach neamhrialta atá ag teacht isteach. Cé gur fíor go bhfuilimid ar an mbealach ceart, ní shásófar sinn go gcuirfear deireadh go deo leis seo mar dhrochscéal. Chomhaontaigh na ceannairí go ndéanfadh gach duine iarracht bhreise, sna seachtainí atá amach romhainn, comhordú níos fearr a dhéanamh ar an obair atá ar bun againn agus níos mó tacaíochta a thabhairt don Iodáil.

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le Joseph Muscat agus lena fhoireann, a chinntigh go raibh Uachtaránacht Mhálta thar a bheith éifeachtach. 'Joseph, ní dhearna tú aon dá leath de do dhícheall agus is mór agam an méid sin. Ní go réidh a deirim sin, agus is maith an oidhe ort é. Ar ndóigh, is gnás linn rud éigin dá shórt a rá, ach creid uaim é, bhí na sé mhí seo ar cheann de na tréimhsí a b'fhearr a bhí agam ó thosaigh mé amach ag obair. Go raibh míle maith agat as an gcabhair a thug tú agus an chaibidlíocht faoi Brexit á hullmhú, agus as cúrsaí a chur ar aghaidh sa chlár oibre maidir leis an tslándáil agus leis an imirce agus as maoirseacht a dhéanamh ar dheireadh go deo a chur le muirir fánaíochta. I ndairíre, Joseph, an t-ardmholadh uile atá á fháil agat, tá sé tuillte go maith agat. Go raibh maith agat agus go raibh agaibh!