Tá an Chomhairle Eorpach comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, mar aon lena hUachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh. Sainíonn sí treoir agus tosaíochtaí polaitiúla ginearálta an Aontais.

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh ionadaíocht do rialtais na mBallstát. Is anseo i gComhairle an Aontais, mar a thugtar uirthi freisin go neamhfhoirmiúil, a thagann airí náisiúnta ó gach tír den Aontas le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus beartais a chomhordú.

Ábhar suntais

Tá céim amháin chun cinn glactha chun deireadh a chur le formhuirir fánaíochta

Ar an 2 Nollaig, ghlac an Chomhairle a seasamh maidir le rialacha nua i ndáil le margaí fánaíochta mórdhíola san Aontas Eorpach. Is réamhchoinníoll riachtanach é chun deireadh a chur le táillí fánaíochta tomhaltóirí in 2017.

Leis an dréachtrialachán, leagtar síos uasteorainneacha maidir leis an tsuim ar féidir le hoibreoirí a ghearradh ar a chéile lena líonraí a úsáid le haghaidh seirbhísí fánaíochta a chur ar fáil. Leis na huasteorainneacha sin, cumhdaítear guthghlaonna, teachtaireachtaí SMS agus úsáid sonraí. Déanfar muirir uasta a chaibidliú.

Is é an téacs a comhaontaíodh a bheidh mar phointe tosaigh don chaibidlíocht le Parlaimint na hEorpa chun an spriocdháta a bhaint amach le deireadh a chur le formhuirir fánaíochta faoi Mheitheamh 2017.

Ábhar suntais

Tá céim amháin chun cinn glactha chun deireadh a chur le formhuirir fánaíochta

Ar an 2 Nollaig, ghlac an Chomhairle a seasamh maidir le rialacha nua i ndáil le margaí fánaíochta mórdhíola san Aontas Eorpach. Is réamhchoinníoll riachtanach é chun deireadh a chur le táillí fánaíochta tomhaltóirí in 2017.

Leis an dréachtrialachán, leagtar síos uasteorainneacha maidir leis an tsuim ar féidir le hoibreoirí a ghearradh ar a chéile lena líonraí a úsáid le haghaidh seirbhísí fánaíochta a chur ar fáil. Leis na huasteorainneacha sin, cumhdaítear guthghlaonna, teachtaireachtaí SMS agus úsáid sonraí. Déanfar muirir uasta a chaibidliú.

Is é an téacs a comhaontaíodh a bheidh mar phointe tosaigh don chaibidlíocht le Parlaimint na hEorpa chun an spriocdháta a bhaint amach le deireadh a chur le formhuirir fánaíochta faoi Mheitheamh 2017.