Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Úplný program podzimních zasedání Rady EU v návaznosti na červnové zasedání Evropské rady

Hlavy států a předsedové vlád udělují v závěrech Evropské rady a prohlášeních ze summitu eurozóny pokyny pro různá složení Rady a další subjekty ohledně práce, již je třeba vykonat. Budoucí úkoly, které formulovali vedoucí představitelé na zasedání konaném ve dnech 28. a 29. června 2012, se pohybují od urychleného zřízení jednotného orgánu dohledu nad evropskými bankami až po dokončení jednání o víceletém finančním rámci a provádění nového Paktu pro růst a zaměstnanost.


Zasedání Rady
© Evropská unie, 2012

Hlavy států a předsedové vlád přijali rozhodnutí o Paktu pro růst a zaměstnanost, v němž se vyzývá k opatřením na úrovni členských států, Evropské unie i eurozóny. Vedoucí představitelé vyzvali Radu, aby „urychleně posoudila způsoby, jak zlepšit spolupráci mezi orgány“ s cílem zajistit včasné přijetí právních předpisů EU, na něž se tento pakt vztahuje.

Významný legislativní balíček, jenž je předmětem paktu a o němž se v současné době vedou jednání mezi Radou a Evropským parlamentem, sestává z návrhů dvou nařízení zaměřených na další posilování správy ekonomických záležitostí v eurozóně, známých jako dva legislativní akty. Podle prohlášení vedoucích představitelů je tyto návrhy „třeba urychleně přijmout“.

Některé důležité úkoly již byly provedeny: Rada dne 10. července, po potvrzení Evropskou radou, vydala doporučení pro jednotlivé země, jež slouží jako vodítka pro politiky a rozpočty členských států. Přijetím těchto textů byl uzavřen letošní evropský semestr koordinace politiky.

Další úkoly, jako je dokončení víceletého finančního rámce na období let 2014–2020, si vyžádají více času.  Po pokroku, jehož bylo dosaženo během dánského předsednictví Rady, vstoupí jednání na podzim do závěrečné fáze. Cílem je dosáhnout dohody o samotném víceletém finančním rámci do konce roku 2012 a poté urychleně přijmout všechny příslušné legislativní návrhy.

V oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí bude Rada pokračovat v práci na čtyřech zbývajících legislativních návrzích, jichž je zapotřebí pro dokončení společného evropského azylového systému, s cílem přijmout je do konce roku 2012, jak to požadovala Evropská rada.

Pokud jde o rozšíření EU, byla přístupová jednání s Černou Horou zahájena okamžitě po konečném potvrzení Evropskou radou.

Ve finanční oblasti obsahuje prohlášení ze summitu eurozóny požadavek na Radu, aby do konce tohoto roku posoudila připravované návrhy Komise na jednotný mechanismus dohledu nad bankami. Tento mechanismus, do nějž bude zapojena Evropská centrální banka, by měl Evropskému mechanismu stability umožnit přímou rekapitalizaci bank.

Toto je pouze několik příkladů činnosti, které se Rada bude na podzim věnovat.  Další informace o programu práce Rady naleznete v šestiměsíčním programu kyperského předsednictví.


Další informace:
Závěry Evropské rady ze dne 29. června 2012 (úplné znění v pdf)
Prohlášení ze summitu eurozóny ze 29. června 2012 (úplné znění v pdf)
Předběžné pořady jednání Rady až do konce roku 2012 ze dne 29. června 2012 (pdf) (en)
Internetová stránka kyperského předsednictví

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?