Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Sagatavots visaptverošs un jūnija Eiropadomes ieteikumiem atbilstošs plāns ES Padomes rudens darba cēlienam

Norādījumus par darbiem, kas turpmāk veicami dažādos Padomes sastāvos un citās struktūrās, valstu un to valdību vadītāji iekļauj Eiropadomes secinājumos un eurozonas samita paziņojumos. Vadītāju 2012. gada 28. un 29. jūnija sanāksmē noteikto darbu loks ir plašs – paredzēts gan strauji izveidot vienotu Eiropas banku uzraudzības iestādi, gan pabeigt sarunas par daudzgadu finanšu shēmu un īstenot jauno Izaugsmes un nodarbinātības paktu.


Padomes sanāksme
© Eiropas Savienība, 2012

Valstu un to valdību vadītāji pieņēma lēmumu par Izaugsmes un nodarbinātības paktu, kurā aicināts rīkoties dalībvalstu, ES un eurozonas līmenī. Vadītāji aicināja Padomi "steidzami izvērtēt, kā uzlabot sadarbību starp iestādēm", lai nodrošinātu, ka laikus tiek pieņemti ar šo paktu saistītie ES tiesību akti.

Svarīgu tiesību aktu kopumu, kas saistīts ar šo paktu un patlaban tiek apspriests Padomes un Eiropas Parlamenta sarunās, veido divu regulu projekti – "divu leģislatīvu aktu kopums budžeta uzraudzības jomā" – kuru mērķis ir vēl vairāk stiprināt ekonomikas pārvaldību eurozonā. Saskaņā ar vadītāju sacīto šie priekšlikumi ir "jāpieņem ātri".

Vairāki svarīgi darbi jau ir pabeigti – 10. jūlijā, pēc dokumentu apstiprināšanas Eiropadomē, Padome nāca klajā ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem, kuros iekļauti norādījumi dalībvalstu politikai un budžetiem. Līdz ar šo dokumentu pieņemšanu noslēdzās šā gada Eiropas pusgada politikas koordinēšanas posms.

Lai pabeigtu citus darbus, piemēram, vienotos par daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, būs nepieciešams ilgāks laiks. Kamēr Padomes prezidentvalsts bija Dānija, šajā jomā tika gūti zināmi panākumi, un šoruden sarunas ieies noslēguma posmā. Ir iecerēts līdz šā gada beigām panākt vienošanos par pašu daudzgadu finanšu shēmu, un pēc tam ātri pieņemt visus ar to saistītos leģislatīvos dokumentus.

Tieslietu un iekšlietu jomā Padome turpinās izstrādāt četrus vēl nepabeigtos tiesību aktu priekšlikumus, kas ir priekšnoteikums, lai pabeigtu kopējās Eiropas patvēruma sistēmas izveidi; saskaņā ar Eiropadomes lūgumu šos tiesību aktus vajadzētu pieņemt līdz 2012. gada beigām.

ES paplašināšanās jomā uzreiz pēc tam, kad no Eiropadomes bija saņemts galīgais apstiprinājums, tika sāktas pievienošanās sarunas Melnkalni.

Finanšu jomā eurozonas samita paziņojumā Padome tika aicināta gaidāmos Komisijas priekšlikumus par vienotu banku uzraudzības mehānismu izskatīt līdz šā gada beigām. Šo mehānismu vadīs Eiropas Centrālā banka, un pēc tā izveides vajadzētu būt iespējai ar Eiropas stabilizācijas mehānismu kapitālu tieši iepludināt bankās.

Minētie ir tikai daži no jautājumiem, kurus Padome ir iecerējusi izskatīt šajā rudenī. Plašāku informāciju par Padomes darba kārtību meklējiet prezidentvalsts Kipras sešu mēnešu programmā.

 

 

Plašāka informācija:
2012. gada 29. jūnija Eiropadomes secinājumi (viss teksts pdf formātā)
2012. gada 29. jūnija eurozonas samita paziņojums (viss teksts pdf formātā)
Līdz 2012. gada beigām plānoto Padomes sanāksmju pagaidu darba kārtības, 2012. gada 29. jūnijs (pdf formātā)
Kipras prezidentūras tīmekļa vietne

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Jā   


Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?