Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

По-добро отношение към животните

На днешното заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство министрите приеха заключения относно защитата и хуманното отношение към животните. Това е в съответствие с член 13 от Договора за функционирането на ЕС, който гласи, че тъй като животните са същества с усещания, ЕС и държавите членки трябва да държат изцяло сметка за тяхната защита.


© Fotolia

Министрите се споразумяха, че бъдещата работа във връзка с хуманното отношение към животните трябва да бъде основана на цялостен подход и отчетоха, че „здравето на животните оказва голямо въздействие върху тяхното благосъстояние“. Те посочиха, че резултативните показатели не могат във всички случаи да заменят специалните, основани на ресурсите разпоредби.

Като изтъкнаха, че опростяването на настоящата законодателна рамка може да бъде полезно с оглед намаляването на административното натоварване за стопанските субекти и органите, министрите изразиха съгласие, че ще трябва да бъдат разгледани нови средства за повишаване на прозрачността и подобряване на информацията, предназначена за потребителите. При все това те отбелязаха, че сама по себе си силната роля на потребителите няма да бъде достатъчна за защитата на животните и че изготвянето на законодателни и незаконодателни мерки за установяване на научно обосновани минимални изисквания остава наложително. В международен план Комисията беше приканена да увеличи усилията си за осигуряване на равнопоставеност на стопанските субекти от ЕС и от трети страни.

Министрите подчертаха, че държавите членки следва да могат да прилагат „специални национални разпоредби, целящи осигуряването на по-голяма защита на животните“, при условие че тези разпоредби са в съответствие както със законодателството на ЕС, така и с нормалното функциониране на вътрешния пазар.

 

Връзки:
Заключения на Съвета (pdf) (en)
Пресконференция (видеоматериал на няколко езика)
Нюзрум (видеоматериали)

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?