Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Καλύτερη μεταχείριση των ζώων

Στη σημερινή σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, οι Υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ορίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων όντων.


© Fotolia

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι οι μελλοντικές εργασίες σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να βασίζονται σε μια ολιστική προσέγγιση και αναγνώρισαν ότι «η υγεία των ζώων έχει σημαντικό αντίκτυπο στην καλή διαβίωσή τους». Παράλληλα τόνισαν ότι οι δείκτες που βασίζονται στα αποτελέσματα δεν μπορούν πάντα να αντικαθιστούν την πρόβλεψη ειδικών διατάξεων που βασίζονται στους πόρους.

Οι Υπουργοί, αν και επισήμαναν ότι θα ήταν σκόπιμη η απλοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις αρχές, συμφώνησαν ότι θα πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι ενίσχυσης της διαφάνειας και βελτίωσης της πληροφόρησης των καταναλωτών. Σημείωσαν, ωστόσο, ότι για την προστασία των ζώων δεν αρκεί μόνον η επιρροή των καταναλωτών και ότι εξακολουθούν κατά συνέπεια να είναι απαραίτητα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων βασιζόμενων σε επιστημονικά ευρήματα. Όσον αφορά το διεθνές επίπεδο, οι Υπουργοί κάλεσαν της Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων της Ένωσης και των επιχειρήσεων τρίτων χωρών.

Οι Υπουργοί τόνισαν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν «ειδικούς εθνικούς κανόνες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση εκτενέστερης προστασίας των ζώων» στο βαθμό που οι κανόνες αυτοί συνάδουν με τη νομοθεσία της Ένωσης και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Σύνδεσμοι:
Συμπεράσματα του Συμβουλίου (pdf) (en)
Συνέντευξη Τύπου (βίντεο σε διάφορες γλώσσες)
Αίθουσα ειδήσεων (βίντεο)

 

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι    Όχι


Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;