Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Съветът прие позицията си по бюджета на ЕС за 2013 г.

На 24 юли Съветът прие позицията си по проектобюджета на ЕС за 2013 г. Министрите постигнаха съгласие, че увеличението на плащанията не трябва да надвишава 2,79 % в сравнение с бюджета за 2012 г.


© Fotolia


Изразена в абсолютни стойности, позицията на Съвета възлиза на 132,70 млрд. евро за плащанията (т.е. реалните суми, които може да бъдат изплатени през 2013 г.) и 149,78 млрд. евро за поетите задължения (т.е. ангажиментите за отпускане на средства, които няма непременно да бъдат изплатени през 2013 г., а могат да бъдат разсрочени в рамките на няколко финансови години).

Това представлява увеличение с 3,61 млрд. евро на плащанията и 1,88 млрд. евро на поетите задължения в сравнение с бюджета за 2012 г., но ако бъде сравнено с предложението на Комисията за бюджет за 2013 г., представлява намаление съответно с 5,23 млрд. евро и 1,15 млрд. евро.

Решението беше взето при отчитане на изпълнението на бюджета през изминали периоди и реалистичен капацитет за усвояване на средства, както и предвид цялостното актуално състояние на публичните финанси на държавите членки.

Съветът предвиди най-голямо увеличение — с 6,71 % на плащанията, за устойчив растеж („функция 1“). В рамките на тази функция най-голям дял от средствата се пада на политиката на сближаване на ЕС (подфункция 1б), за която увеличението е с 8,07 %.


Съгласно позицията на Съвета друга приоритетна област, финансирана от бюджета на ЕС, са политиките на ЕС в областта на свободата, сигурността и правосъдието, включително дейностите, свързани с външните граници и миграцията (нарастване с 5 % на плащанията).

Позицията на Съвета представлява мандат за кипърското председателство при договарянето на бюджета за следващата година с Европейския парламент, който се очаква да приеме изменения на позицията на Съвета през октомври 2012 г.
 

За повече информация:
Съобщение за печата (pdf)
Излъчване на пресконференцията в интернет (видеоматериал)

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?