Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Přijetí postoje Rady k rozpočtu EU na rok 2013

Dne 24. července přijala Rada svůj postoj k návrhu rozpočtu EU na rok 2013. Ministři se dohodli, že ve srovnání s rozpočtem na rok 2012 by nárůst u prostředků na platby neměl být vyšší než 2,79 %.


© Fotolia


Vyjádřeno absolutními čísly, postoj Rady dosahuje výše 132,70 miliard eur v prostředcích na platby (skutečné částky, které by mohly být v roce 2013 vyplaceny) a 149,78 miliard eur v prostředcích na závazky (přísliby vynaložení peněz, které nemusí být nutně vyplaceny v roce 2013, ale mohou být rozloženy do několika rozpočtových let).

Oproti rozpočtu na rok 2012 to představuje nárůst prostředků na platby o 3,61 miliard eur a nárůst prostředků na závazky o 1,88 miliard eur, nicméně ve srovnání s návrhem rozpočtu na rok 2013 předloženým Komisí byly prostředky na platby sníženy o 5,23 miliard eur a prostředky na závazky o 1,15 miliard eur.

Rada se takto rozhodla podle výsledků plnění rozpočtu v minulosti a na základě realistických absorpčních kapacit, jakož i s ohledem na současný stav veřejných financí členských států.

Největší nárůst (+6,71 % u prostředků na platby) Rada vyhradila pro udržitelný růst (okruh 1). V rámci tohoto okruhu byla nejvýznamnější část vyčleněna na politiku soudržnosti EU (podokruh 1b), kde nárůst činí 8,07 %.

Další prioritní oblastí financovanou z rozpočtu EU jsou podle přijatého postoje Rady politiky EU týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva, včetně činností souvisejících s vnějšími hranicemi a migrací (nárůst o 5 % v prostředcích na platby).

Uvedený postoj Rady použije kyperské předsednictví jako mandát pro jednání o rozpočtu EU na příští rok s Evropským parlamentem, který by měl přijmout změny k tomuto postoji v říjnu roku 2012.
 

Další informace:
Tisková zpráva
On-line přenos tiskové konference (videozáznam)

 

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?