Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Rådet vedtager sin holdning til EU-budgettet for 2013

Den 24. juli vedtog Rådet sin holdning til forslaget til EU's budget for 2013. Ministrene blev enige om, at stigningen i betalinger ikke bør overskride 2,79 % i forhold til budgettet for 2012.


© Fotolia 

I absolutte tal udgør Rådets holdning 132,70 mia. EUR i betalinger (dvs. faktiske beløb, der vil kunne udbetales i 2013) og 149,78 mia. EUR i forpligtelser (dvs. løfter om at bruge penge, som ikke nødvendigvis skal udbetales i 2013, men kan spredes over flere regnskabsår).

Der er tale om en stigning på 3,61 mia. EUR i betalinger og 1,88 mia. EUR i forpligtelser i forhold til budgettet for 2012, men et fald på henholdsvis 5,23 mia. EUR og 1,15 mia. EUR, hvis der sammenlignes med Kommissionens forslag til budget for 2013.

Beslutningen blev truffet på baggrund af såvel de tidligere resultater af budgettets gennemførelse og den realistiske absorptionskapacitet som den generelle nuværende situation for medlemsstaternes offentlige finanser.

Rådet øremærkede den største stigning – + 6,71 % i betalinger – til bæredygtig vækst (udgiftsområde 1). Den største andel i dette udgiftsområde er afsat til EU's samhørighedspolitik (underudgiftsområde 1b) og udgør en stigning på 8,07 %.

Et andet prioriteret område, der ifølge Rådets holdning skal finansieres over EU's budget, er EU's politikker på området frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder aktiviteter vedrørende de ydre grænser og migration (en stigning på 5 % i betalinger).

Rådets holdning udgør det cypriotiske formandskabs mandat til at føre forhandlinger om EU's budget for næste år med Europa-Parlamentet, der ventes at vedtage ændringer til Rådets holdning i oktober i år.
 

Yderligere oplysninger:
Pressekonference
Webcast af pressekonferencen (video)

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?