Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013

Στις 24 Ιουλίου, το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του επί του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι η αύξηση ως προς τις πληρωμές δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,79% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012.


© Fotolia 

Σε απόλυτους αριθμούς, η θέση του Συμβουλίου ανέρχεται στα 132,70 δισεκατομμύρια ευρώ ως προς τις πληρωμές (δηλ. πραγματικά ποσά δυνατόν να καταβληθούν το 2013) και 149,78 δισεκατομμύρια ευρώ ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων (δηλ. υποχρεώσεις να δαπανηθούν χρήματα που δεν είναι απαραίτητο να καταβληθούν το 2013, αλλά μπορούν να κατανεμηθούν σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη).

Τούτο αποτελεί αύξηση 3,61 δισεκατομμυρίων ευρώ ως προς τις πληρωμές και 1,88 δισεκατομμυρίων ευρώ ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012, αλλά μείωση 5,23 δισεκατομμυρίων ευρώ και 1,15 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2013.

Η απόφαση ελήφθη αφού συνεκτιμήθηκαν τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο παρελθόν και οι βασιζόμενες στην πραγματικότητα ικανότητες απορρόφησης, καθώς επίσης η συνολική παρούσα κατάσταση των δημοσίων οικονομικών των κρατών μελών.

Το Συμβούλιο προόρισε τη μεγαλύτερη αύξηση – +6,71% ως προς τις πληρωμές – για την βιώσιμη ανάπτυξη («Τομέας 1»). Το μεγαλύτερο μερίδιο του εν λόγω τομέα διατέθηκε για την πολιτική συνοχής της ΕΕ (υποτομέας 1β), αντιπροσωπεύοντας αύξηση 8,07%.

Άλλος τομέας προτεραιότητας χρηματοδοτούμενος από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου, είναι οι πολιτικές της ΕΕ στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβάνουσες δραστηριότητες που αφορούν τα εξωτερικά σύνορα και τη μετανάστευση (αύξηση 5% ως προς τις πληρωμές).

Η θέση του Συμβουλίου θα χρησιμεύσει ως εντολή προς την Κυπριακή Προεδρία να διαπραγματευθεί τον προϋπολογισμό της ΕΕ του επομένου έτους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναμένεται να εγκρίνει τροποποιήσεις της θέσης του Συμβουλίου τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.
 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Δελτίο Τύπου (pdf)
Διαδικτυακή αναμετάδοση της συνέντευξης τύπου (βίντεο)

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι    Όχι


Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;