Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Nõukogu võtab vastu seisukoha ELi 2013. aasta eelarve kohta

Nõukogu võttis 24. juulil vastu oma seisukoha ELi 2013. aasta eelarveprojekti kohta. Ministrid leppisid kokku, et maksed ei suurene 2012. aasta eelarvega võrreldes üle 2,79%.


© Fotolia 

Absoluutarvudes moodustavad nõukogu seisukohas välja toodud summad 132,70 miljardit eurot maksetena (st summad, mida 2013. aastal võib tegelikult välja maksta) ning 149,78 miljardit eurot kulukohustustena (st lubadused kasutada raha, mida ei pea ilmtingimata maksma välja samal aastal, vaid mida võib maksta välja mitme eelarveaasta jooksul).

2012. aasta eelarvega võrreldes suurenevad maksed 3,61 miljardi euro võrra ning kulukohustused 1,88 miljardi euro võrra, kuid vähenevad vastavalt 5,23 miljardi euro ja 1,15 miljardi euro võrra võrreldes komisjoni ettepanekuga 2013. aasta eelarve kohta.

Otsuse tegemisel võeti arvesse varasemaid eelarve täitmise tulemusi, reaalset vastuvõtmisvõimet ning liikmesriikide rahanduse praegust üldolukorda.

Kõige ulatuslikuma suurenemise ehk maksete suurenemise 6,71% võrra nägi nõukogu ette jätkusuutliku kasvu jaoks (rubriik 1). Kõnealuses rubriigis on suurim osa eraldatud ELi ühtekuuluvuspoliitika jaoks (alamrubriik 1b), suurenedes 8,07% võrra.

Nõukogu seisukoha kohaselt on veel üks ELi eelarvest rahastatav prioriteetne valdkond ELi poliitikameetmed vabaduse, turvalisuse ja õiguse valdkonnas, sh välispiiride ja rändega seotud tegevused (maksete suurenemine 5% võrra).

Nõukogu seisukohaga antakse eesistujariigile Küprosele volitused ELi järgmise aasta eelarve üle läbirääkimiste pidamiseks Euroopa Parlamendiga, kes võtab muudatused nõukogu seisukoha kohta vastu eeldatavasti käesoleva aasta oktoobris.
 

Täiendav teave:
Pressiteade
Pressikonverentsi veebiülekanne (video)

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?