Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Neuvosto hyväksyi kantansa EU:n vuoden 2013 talousarvioon

Neuvosto hyväksyi 24. heinäkuuta 2012 kantansa esitykseen EU:n talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2013. Ministerit sopivat, että maksumäärärahojen kasvu saisi olla korkeintaan 2,79 prosenttia verrattuna vuoden 2012 talousarvioon.


© Fotolia 

Absoluuttisina lukuina ilmaistuina neuvoston kannan mukaan maksumäärärahat (eli vuonna 2013 maksettavat todelliset määrät) ovat 132,70 miljardia euroa ja maksusitoumusmäärärahat (eli lupaukset myöntää varoja, joita ei välttämättä ole maksettava vuonna 2013 vaan jotka voidaan jakaa usealle varainhoitovuodelle) 149,78 miljardia euroa.

Tämä merkitsee 3,61 miljardin euron lisäystä maksumäärärahoihin ja 1,88 miljardin euron lisäystä maksusitoumusmäärärahoihin verrattuna vuoden 2012 talousarvioon, mutta 5,23 ja 1,15 miljardin euron vähennystä verrattuna komission ehdotukseen vuoden 2013 talousarvioksi.

Päätös tehtiin ottaen huomioon talousarvion toteuttamisen aiemmat tulokset ja realistinen vastaanottokyky sekä jäsenvaltioiden julkisen talouden nykyinen yleistilanne.

Neuvosto osoitti suurimman lisäyksen – + 6,71 prosenttia maksumäärärahoihin – kestävälle kasvulle ("otsake 1"). Tämän otsakkeen suurin osuus on varattu EU:n koheesiopolitiikkaan (alaotsake 1 b), jonka osalta lisäys on 8,07 prosenttia.

Neuvoston kannan mukaan toisen Euroopan unionin talousarviosta rahoitetun painopistealueen muodostavat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan politiikat, mukaan lukien toimet, jotka liittyvät ulkorajoihin ja maahanmuuttoon (5 prosentin lisäys maksumäärärahoihin).

Neuvoston kanta muodostaa puheenjohtajavaltion Kyproksen toimeksiannon, kun neuvotellaan EU:n ensi vuoden talousarviosta Euroopan parlamentin kanssa, jonka odotetaan hyväksyvän tarkistuksia neuvoston kantaan tämän vuoden lokakuussa.

 

Lisätietoja:
Lehdistötiedote
Lehdistötilaisuus (video)
 

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä    En


Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.