Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Padome pieņem nostāju par ES 2013. gada budžetu

Padome 24. jūlijā pieņēma nostāju par ES 2013. gada budžeta projektu. Ministri vienojās, ka maksājumiem salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu nebūtu jāpieaug vairāk kā par 2,79 %.


© Fotolia 

Padomes nostājā absolūtos skaitļos minēta summa 132,70 miljardi euro maksājumos (proti, faktiskās summas, ko varētu izmaksāt 2013. gadā) un 149,78 miljardi euro saistībās (proti, solījumi izlietot naudu, kas nav obligāti jāizmaksā 2013. gadā, bet var tikt izlietota vairāku finanšu gadu garumā).

Šīs summas salīdzinājumā ar 2012. gada budžetu veido pieaugumu par 3,61 miljardu euro maksājumos un 1,88 miljardiem euro saistībās, savukārt salīdzinājumā ar Komisijas priekšlikumu 2013. gada budžetam – samazinājumu par attiecīgi 5,23 miljardiem euro un 1,15 miljardiem euro.

Lēmums tika pieņemts, ņemot vērā iepriekšējos budžeta izpildes rezultātus un reālistiskas absorbcijas spējas, kā arī dalībvalstu publisko finanšu pašreizējo situāciju kopumā.

Lielāko pieaugumu – +6,71 % maksājumosPadome paredzēja noturīgai izaugsmei ("1. izdevumu kategorija"). Lielākā daļa šajā kategorijā tika piešķirta ES kohēzijas politikai (1.b apakškategorija) – ar pieaugumu par 8,07 %.

Vēl cita prioritāra joma, ko finansē no ES budžeta, saskaņā ar Padomes nostāju ir ES politika brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, tostarp darbības, kas attiecas uz ārējām robežām un migrāciju (5 % pieaugums maksājumos).

Prezidentvalsts Kipra varēs pamatoties uz Padomes nostāju, lai piedalītos sarunās par ES nākošā gada budžetu ar Eiropas Parlamentu, kam šā gada oktobrī paredzēts pieņemt grozījumus Padomes nostājā.
 

Plašāka informācija:
Paziņojums presei
Preses konferences videopārraide tīklā (video)

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Jā   


Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?