Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

De Raad stelt zijn standpunt vast over de EU-begroting voor 2013

Op 24 juli heeft de Raad zijn standpunt vastgesteld over de ontwerpbegroting van de EU voor 2013. De ministers zijn overeengekomen dat de betalingen ten opzichte van de begroting van 2012 met hoogstens 2,79% mogen stijgen.


© Fotolia
 

In absolute cijfers komt het standpunt van de Raad neer op 132,70 miljard euro aan betalingen (d.w.z. feitelijke bedragen die in 2013 kunnen worden uitbetaald) en 149,78 miljard euro aan vastleggingen (d.w.z. beloftes om geld uit te geven, hetgeen niet noodzakelijkerwijs in 2013 hoeft te gebeuren maar over verschillende begrotingsjaren kan worden gespreid).

Ten opzicht van de begroting voor 2012 betekent dit voor de betalingen een toename met 3,61 miljard euro en voor de vastleggingen een stijging met 1,88 miljard euro, maar vergeleken met het Commissievoorstel voor de begroting 2013 is er sprake van een daling met 5,23 miljard euro, respectievelijk 1,15 miljard euro.

Het besluit is genomen rekening houdend met de begrotingsuitvoeringsresultaten in het verleden en met realistische opnemingsvermogens, alsook met de algemene toestand van de overheidsfinanciën van de lidstaten op dit ogenblik.

De Raad heeft de grootste stijging, nl. 6,71% aan betalingen, bestemd voor duurzame groei (rubriek 1). In deze rubriek gaat het leeuwendeel naar het cohesiebeleid van de EU (subrubriek 1b), met een stijging van 8,07%.

Een ander prioritair gebied dat uit de EU-begroting wordt gefinancierd, is, conform het standpunt van de Raad, het EU-beleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, met inbegrip van activiteiten in verband met de buitengrenzen en migratie (een toename met 5% aan betalingen).

Het standpunt van de Raad zal voor het Cypriotische voorzitterschap als mandaat dienen om met het Europees Parlement, dat naar verwachting in oktober van dit jaar amendementen op het standpunt zal aannemen, te gaan onderhandelen over de begroting voor volgend jaar.

 

Meer informatie:
Persmededeling
Webcast persconferentie (video)
 

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?