Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Rada przyjmuje stanowisko w sprawie budżetu UE na 2013 rok

W dniu 24 lipca Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu budżetu UE na 2013 rok. Ministrowie uzgodnili, że wzrost płatności nie powinien być wyższy niż 2,79% w porównaniu z budżetem na 2012 rok.


© Fotolia
 

W wartościach bezwzględnych stanowisko Rady opiewa na 132,70 mld EUR w płatnościach (faktyczna kwota, która mogłaby zostać wypłacona w roku 2013) i 149,78 mld EUR w zobowiązaniach (obiecane wydatki, które nie muszą koniecznie zostać dokonane w roku 2013, ale mogą być rozłożone na kilka lat budżetowych).

Liczby te stanowią wzrost o 3,61 mld EUR w płatnościach i o 1,88 mld EUR w zobowiązaniach w stosunku do budżetu na rok 2012, ale w porównaniu z wnioskiem Komisji dotyczącym budżetu na 2013 rok oznaczają propozycję niższą – odpowiednio – o 5,23 mld EUR i o 1,15 mld EUR.

Decyzję podjęto, biorąc pod uwagę wyniki realizacji budżetu w przeszłości i realistyczne zdolności absorpcyjne, a także ogólny obecny stan finansów publicznych państw członkowskich.

Rada przewidziała największy wzrost w płatnościach – równy 6,71% – na zrównoważony wzrost gospodarczy (pozycja 1). Największy udział w tej pozycji przypadł unijnej polityce spójności (poddział 1b) – wydatki na nią wzrosły o 8,07%.

Innym priorytetowym obszarem finansowanym z budżetu UE zgodnie ze stanowiskiem Rady są polityki UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym działania dotyczące granic zewnętrznych i migracji (5-procentowy wzrost płatności).

Stanowisko Rady będzie dla prezydencji cypryjskiej mandatem do negocjowania budżetu UE na następny rok z Parlamentem Europejskim, który – jak się przewiduje – przyjmie poprawki do stanowiska Rady w październiku bieżącego roku.

 

Więcej informacji:
Komunikat prasowy
Konferencja prasowa (wideo)
 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak    Nie


Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?