Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Consiliul și-a adoptat poziția privind bugetul UE pentru 2013

La 24 iulie, Consiliul și-a adoptat poziția privind proiectul de buget al UE pentru exercițiul financiar 2013. Miniștrii au convenit asupra faptului că nivelul plăților ar trebui să nu crească cu mai mult de 2,79 % față de bugetul pentru 2012.


© Fotolia 

În cifre absolute, poziția Consiliului se ridică la 132,70 miliarde de euro în plăți (și anume sumele reale care ar putea fi achitate în 2013) și 149,78 miliarde de euro în angajamente (și anume previziunile de cheltuire a fondurilor, care nu trebuie neapărat concretizate în 2013, fiind posibilă eșalonarea lor pe mai multe exerciții financiare).

Aceasta reprezintă o creștere de 3,61 miliarde de euro în plăți și de 1,88 miliarde de euro în angajamente comparativ cu bugetul pentru 2012, dar, în același timp, o scădere de 5,23 miliarde de euro și, respectiv, de 1,15 miliarde de euro în comparație cu propunerea Comisiei privind bugetul pentru 2013.

Decizia a fost luată ținând seama de rezultatele execuției bugetare precedente și de capacitățile reale de absorbție, precum și de situația globală actuală a finanțelor publice ale statelor membre.

Consiliul a alocat cea mai mare valoare majorată (+6,71 % în plăți) pentru creșterea durabilă („rubrica 1”). Cea mai mare parte a fondurilor din cadrul acestei rubrici a fost alocată politicii de coeziune a UE (subrubrica 1b), reprezentând o creștere de 8,07 %.

Un alt domeniu prioritar finanțat din bugetul UE, în conformitate cu poziția Consiliului, îl constituie politicile UE privind libertatea, securitatea și justiția, inclusiv activitățile referitoare la frontierele externe și la migrație (o creștere de 5 % în plăți). 

Poziția Consiliului va servi drept mandat pentru președinția cipriotă în vederea negocierii bugetului UE pentru următorul exercițiu financiar cu Parlamentul European, care este așteptat să adopte amendamente la poziția Consiliului în octombrie anul curent.

 

Informații suplimentare:
Comunicat de presă
Difuzarea conferinței de presă pe internet (înregistrare video)
 

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: