Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Rada prijala pozíciu k rozpočtu EÚ na rok 2013

Rada 24. júla prijala pozíciu k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2013. Ministri sa zhodli na tom, že platby by sa nemali navýšiť o viac ako 2,79 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2012.


© Fotolia 

V absolútnych číslach pozícia Rady obsahuje 132,70 miliardy EUR v platbách (t. j. skutočné sumy, ktoré sa môžu vyplatiť v roku 2013) a 149,78 miliardy EUR v záväzkoch (t. j. prísľuby minúť peniaze, ktoré sa nemusia nevyhnutne vyplatiť v roku 2013, ale môžu byť rozdelené na viacero rozpočtových rokov).

V porovnaní s rozpočtom na rok 2012 to predstavuje nárast o 3,61 miliardy EUR v platbách a 1,88 miliardy EUR v záväzkoch, ale v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2013, ktorý predložila Komisia, to je pokles o 5,23 miliardy EUR pri platbách a 1,15 miliardy EUR v záväzkoch.

Pri prijatí tohto rozhodnutia sa zohľadnili výsledky plnenia rozpočtu v minulosti a realistická absorbčná kapacita, ako aj celková súčasná situácia, pokiaľ ide o stav verejných financií členských štátov.

Rada vyčlenila najväčší nárast – + 6,71 % v platbách – na udržateľný rast („okruh 1“). Najväčšia časť v rámci tohto okruhu sa pridelila politike súdržnosti EÚ (podokruh 1b), čím sa dosiahol nárast o 8,07 %.

Ďalšia priorita, ktorá sa má podľa pozície Rady financovať z rozpočtu EÚ, sú politiky EÚ v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vrátane činností týkajúcich sa vonkajších hraníc a migrácie (nárast o 5 % v platbách).

Pozícia Rady poslúži ako mandát pre cyperské predsedníctvo pri rokovaní o rozpočte EÚ na budúci rok s Európskym parlamentom, ktorý by mal prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pozícii Rady v októbri tohto roku.

 

Ďalšie informácie:
Tlačová správa
Internetové vysielanie tlačovej konferencie (videoklip)
 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?