Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Svet sprejel stališče o proračunu EU za leto 2013

Svet je 24. julija sprejel stališče o predlogu proračuna EU za leto 2013. Ministri so se dogovorili, da se plačila ne bi smela povečati za več kot 2,79 % v primerjavi s proračunom iz leta 2012.


© Fotolia 
 

V absolutnih številkah to stališče Sveta pomeni 132,70 milijard evrov v plačilih (to so dejanski zneski, ki se lahko v letu 2013 izplačajo) in 149,78 milijard evrov v obveznostih (to so zagotovila, da se bo denar namenil, ni pa nujno, da ga bo treba izplačati v letu 2013, ampak se lahko porazdeli na več proračunskih let).

V primerjavi s proračunom za leto 2012 to predstavlja povečanje za 3,61 milijarde evrov v plačilih in 1,88 milijarde evrov v obveznostih, hkrati pa zmanjšanje za 5,23 milijarde evrov oz. 1,15 milijarde evrov glede na predlog proračuna za leto 2013, ki ga je pripravila Komisija.

Ta odločitev je bila sprejeta ob upoštevanju preteklih rezultatov izvrševanja proračuna in realističnih absorpcijskih zmogljivosti ter splošnega trenutnega stanja javnih financ držav članic.

Svet je določil najvišje povišanje, in sicer +6,71% v plačilih, za trajnostni razvoj (postavka 1). Največji delež v okviru te postavke se dodeli kohezijski politiki EU (podrazdelek 1b) in predstavlja povišanje za 8,07%.

Drugo prednostno področje, ki se financira iz proračuna EU, so v skladu s stališčem Sveta politike EU na področju svobode, varnosti in pravice, vključno z dejavnostmi, povezanimi z zunanjimi mejami in migracijo (povišanje za 5% v plačilih).

Stališče Sveta je za ciprsko predsedstvo mandat za pogajanja o proračunu za naslednje leto z Evropskim parlamentom, ki ,bo spremembe stališča Sveta predvidoma sprejel letos oktobra. 

 

Več informacij:
Izjava za javnost
Spletni posnetek tiskovne konference (video)
 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?