Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Rådet antar sin ståndpunkt om 2013 års EU-budget

Den 24 juli antog rådet sin ståndpunkt om förslaget till EU:s budget för 2013. Ministrarna enades om att betalningarna inte skulle öka med mer än 2,79% jämfört med 2012 års budget.


© Fotolia 
 

I absoluta termer omfattar rådets ståndpunkt 132, 70 miljarder euro i betalningar (dvs. faktiska belopp som kan betalas under 2013) och 149,78 miljarder euro i åtaganden (dvs. löften om pengar, som inte nödvändigtvis behöver betalas ut under 2013 och kan spridas över flera budgetår).

Detta innebär en ökning med 3,61 miljarder euro i betalningar och 1,88 miljarder euro i åtaganden jämfört med 2012 års budget, men en minskning med 5,23 miljarder euro respektive 1,15 miljarder euro jämfört med kommissionens förslag till 2013 års budget.

Beslutet fattades med hänsyn till tidigare genomföranden av budgeten och den realistiska förmågan att utnyttja anslagen samt allmänt den rådande situationen för medlemsstaternas offentliga finanser.

Rådet öronmärkte den största ökningen – +6,1% i betalningar – för hållbar tillväxt ("rubrik 1"). Den största delen under denna rubrik har anslagits till EU:s sammanhållningspolitik (underrubrik 1b), och innebär en ökning med 8,07%.

Enligt rådets ståndpunkt är EU:s politik på området frihet, säkerhet och rättvisa, inklusive verksamhet som hör samman med yttre gränser och migration (en ökning med 5% i betalningar) ett annat prioriterat område som finansieras med EU:s budget.

Rådets ståndpunkt kommer att fungera som mandat för Cyperns ordförandeskap vid förhandlingarna om nästa års EU-budget med Europaparlamentet, som väntas anta ändringar av rådets ståndpunkt i oktober i år. 

 

Mer information:
Pressmeddelande
Videoutsändning av presskonferensen (video)
 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?