Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

ELi lennundusjulgestuse missioon Lõuna-Sudaanis algab oktoobris

Euroopa Liit valmistab ette uue tsiviilmissiooni käivitamist 2012. aasta oktoobris, et tugevdada lennundusjulgestust Juba rahvusvahelises lennujaamas Lõuna-Sudaanis.


© Fotolia

Uus missioon, mis kannab nime EUAVSEC South Sudan, täidab muu hulgas järgmisi eesmärke:

- nõustada Lõuna-Sudaani ametivõime lennundusjulgestuse küsimustes;
- koolitada lennujaamas töötavaid julgestus- ja õiguskaitseametnikke;
- anda tehnilist abi;
- aidata koordineerida julgestustegevust.

ELi kõrge esindaja Catherine Ashton teatas: „Missioon EUAVSEC South Sudan tegutseb selleks, et viia Juba lennujaamas julgestustegevus vastavusse tunnustatud rahvusvaheliste normidega. See on oluline Lõuna-Sudaani majandusarengu jaoks ja aitab kaasa sellele, et lennujaam ei satuks terrorismi sihtmärgiks.”

Merepiirita Lõuna-Sudaani napp teedevõrk, mis koosneb peamiselt sillutamata teedest, on vihmaperioodil läbimatu ja muudab riigi tugevasti sõltuvaks õhuliiklusest. Juba lennujaamas julgestuse tugevdamine teeb võimalikuks suurema reisijate ja kaupade voo ning elavdab kaubavahetust ja riigi arengut.

Missiooni juhib Lasse Rosenkrands Christensen Taanist, kes asub oma ülesandeid täitma 1. septembril. Lasse Christensen on kõrge Taani politseiametnik ning tal on suur rahvusvaheline kogemus. Muu hulgas on ta töötanud ÜRO missioonil Sudaanis, kus ta vastutas kuue kuu jooksul logistika eest.

Missiooni EUAVSEC South Sudan peakorter asub pealinnas Jubas ning missiooni eelarve on 12,5 miljonit eurot ja kestuseks on kavandatud 19 kuud.

Missioon viiakse läbi ELi ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames ning see on osa ELi ulatuslikust strateegiast, mille eesmärk on abistada seda eelmise aasta juulis iseseisvuse saavutanud riiki.

Alates 2010. aastast on EL eraldanud kuni 2013. aastani Lõuna-Sudaanile antavaks arenguabiks 285 miljonit eurot, rahastades mitmeid projekte, näiteks teede, tervishoiuasutuste ja koolide ehitamist. Samuti annab EL märkimisväärselt humanitaarabi, mille käigus Euroopa Komisjoni eksperdid töötavad kohapeal koos rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas ÜROga.

 

Täiendav teave:
ELi operatsioonid – EUAVSEC South Sudan
Nõukogu otsus, mis käsitleb ELi lennundusjulgestuse missiooni Lõuna-Sudaanis, 20. juuni 2012 (otsuse täistekst PDF-formaadis)
Nõukogu järeldused Sudaani ja Lõuna-Sudaani tegevuskava kohta, 23. juuli 2012 (järelduste täistekst PDF-formaadis)
ELi suhted Lõuna-Sudaaniga (Euroopa välisteenistuse veebisait)
Teave missiooni juhi nimetamise kohta Euroopa Liidu tegevust ÜROs käsitleval veebisaidil
ÜRO Lõuna-Sudaanis (ÜRO veebisait)

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?