Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Eurogruppen godkender næste udbetaling til Grækenland

Det græske program kom tilbage på sporet, da Eurogruppen den 26. november 2012 gav sin politiske godkendelse af næste udbetaling af økonomisk bistand til Grækenland. Ministrene roste de græske politiktiltag og nåede til enighed om en pakke foranstaltninger, der skal sikre, at den græske gæld bliver holdbar.


Jean-Claude Juncker, formand for Eurogruppen og
Luxembourgs premierminister, med Olli Rehn,
næstformand i Europa-Kommissionen, på
pressekonferencen efter mødet.
© Den Europæiske Union 2012

Afgørelsen afspejler en positiv vurdering af Grækenlands gennemførelse af vedtagne foranstaltninger og enighed om de fremtidige betingelser for programmet. Programmet havde været på standby siden foråret, hvor politisk usikkerhed førte til forsinkelser i gennemførelsen af reformforanstaltningerne.

Eurogruppen roste Grækenland for dets indsats siden valget i juni. Det græske parlament har navnlig vedtaget:

  • Lovgivning ("Omnibusloven") for at gennemføre en lang række økonomiske reformer, der skal styrke den græske økonomi, forbedre effektiviteten i den græske offentlige administration og øge vækst og beskæftigelse. 
  • Et budget for 2013 og en mellemsigtet finanspolitisk strategi for årene 2013-2016. De vedrører 13,5 mia. EUR i finanspolitisk konsolidering i 2013-2014 og tager sigte på at nå et primært budgetoverskud (uden rentebetaling) på 4,5 % af BNP i 2016 og derved samme år bringe det offentlige underskud ned under 3. 

 

Eurogruppen godkendte denne nye frist, der udgør en forlængelse på to år af den tidsplan, der tidligere var sat for at nå dette niveau for det primære overskud.

I lyset af denne reviderede frist mente Eurogruppen, at programmet berettigede en bredere analyse af gældens langsigtede holdbarhed. Der blev derfor fastsat nye mål for gældsniveauet med et tal for gælden i forhold til BNP på 124 % i 2020, der falder markant til under 110 % i 2022 og fortsætter med at falde betydeligt derefter.

Eurogruppen nåede til enighed om følgende foranstaltninger til at støtte gældens holdbarhed:

  • Grækenland skal overveje en køb gælden tilbage-operation for at opnå en betydelig mindskelse af den private sektors udestående gæld.
  • Den lånerente, der pålægges Grækenland under den græske lånefacilitet (bilaterale lån fra andre medlemsstater), vil blive nedsat.
  • Det garantiforpligtelsesgebyr, som Grækenland skal betale for lån fra den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, vil blive annulleret.
  • Løbetiden for både bilaterale lån og EFSF-lån vil blive forlænget med 15 år med alle rentebetalinger udskudt i 10 år.
  • Medlemsstaterne vil give Grækenland beløb, der svarer til det overskud, der stammer fra eurosystemets centralbankers beholdninger af græske obligationer under programmet for værdipapirmarkederne.
  • Medlemsstaterne vil overveje yderligere foranstaltninger, hvis det er nødvendigt for at nå centrale mål for gældens holdbarhed, når Grækenland har opnået et primært overskud.


Medlemsstaterne gentog, at de ønsker at yde passende økonomisk støtte under og efter programmet, indtil Grækenland igen får adgang til finansmarkederne, så længe det overholder sine forpligtelser. Dette omfatter overvejelser om yderligere foranstaltninger, hvis det er nødvendigt for at opnå gældsholdbarhed.

Eurogruppen så også med tilfredshed på de græske myndigheders foranstaltninger for at sikre korrektion af eventuelle budgetoverskridelser og sikre opfyldelsen af privatiseringsmålene. Grækenland bekræftede også, at der vil ske en stramning af driften af den separate konto, der er oprettet til betaling af renter og afdrag.

I lyset af den positive vurdering gav Eurogruppen sin politiske godkendelse af næste betaling fra EFSF med forbehold af afslutningen af de nødvendige nationale procedurer. Eurogruppen forventer at kunne træffe en formel afgørelse for at bekræfte dette den 13. december.

Betalingen vil blive på et samlet beløb på 43,7 mia. EUR, hvoraf 34,4 mia. EUR vil blive udbetalt i december. Det resterende beløb vil blive betalt i tre subtrancher i første kvartal af 2013 og blive knyttet til gennemførelsen af vedtagne "milepælstiltag" i det græske program.

 

Yderligere oplysninger:

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?