Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε ότι σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό μας. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε cookies και πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας.

Η Ευρωομάδα εγκρίνει την εκταμίευση της επόμενης δόσης για την Ελλάδα

Το ελληνικό πρόγραμμα επανήλθε σε τροχιά, όταν στις 26 Νοεμβρίου 2012 η Ευρωομάδα ενέκρινε σε πολιτικό επίπεδο την εκταμίευση της επόμενης δόσης για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ελλάδας. Οι υπουργοί επαίνεσαν τις πολιτικές ενέργειες της Ελλάδας και συμφώνησαν επί δέσμης μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.


Ο Jean-Claude Juncker, Πρόεδρος της Ευρωομάδας
και Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, με τον Olli Rehn,
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σε συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο.
© Ευρωπαϊκή Ένωση 2012

Η απόφαση απηχεί τη θετική αξιολόγηση της υλοποίησης των εγκριθέντων μέτρων από την Ελλάδα καθώς και τη συμφωνία επί των όρων του μελλοντικού προγράμματος. Η εφαρμογή του προγράμματος είχε διακοπεί από την περασμένη άνοιξη, όταν οι πολιτική αβεβαιότητα οδήγησε σε καθυστέρηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων.

Η Ευρωομάδα εγκωμίασε τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ελλάδα μετά τις εκλογές του Ιουνίου.
Ειδικότερα, η Ελληνική Βουλή ψήφισε:

  • Νομοθετική πράξη (το «Πολυνομοσχέδιο») με την οποία εισάγονται εκτενείς οικονομικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και την παροχή ώθησης στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
  • Προϋπολογισμό για το 2013 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική (ΜΔΣτρ) για την περίοδο 2013-2016, όπου προβλέπονται μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης της τάξης των 13,5 δισ. ευρώ κατά το 2013-2014, τα οποία αποσκοπούν στην επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος (χωρίς πληρωμή των τόκων) ύψους 4,5% του ΑΕΠ το 2016, και μείωση κατά το ίδιο έτος του ονομαστικού ελλείμματος κάτω του 3%.


Η Ευρωομάδα ενέκρινε τη νέα ημερομηνία στόχο, η οποία αντιστοιχεί σε διετή μετάθεση της προθεσμίας που είχε εγκριθεί για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος αυτού του επιπέδου.

Υπό το πρίσμα της αναθεωρημένης ημερομηνίας στόχου, η Ευρωομάδα εκτίμησε ότι το πρόγραμμα διασφαλίζει ευρύτερη ανάλυση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του χρέους. Ως εκ τούτου, καθορίστηκαν νέοι στόχοι για το ύψος του χρέους, που αντιστοιχούν σε λόγο χρέους προς το ΑΕΠ της τάξης του 124% το 2020, ποσοστό το οποίο θα πέσει πολύ χαμηλότερα από το 110% το 2022, με απώτερο στόχο τη συνέχιση της πτωτικής του πορείας.

Η Ευρωομάδα συμφώνησε τα ακόλουθα μέτρα για τη στήριξη της βιωσιμότητας του χρέους:

  • Η Ελλάδα θα εξετάσει τη δυνατότητα επαναγοράς του χρέους ώστε να επιτύχει σημαντική μείωση του ανεξόφλητου χρέους που διακρατεί ο ιδιωτικός τομέας.
  • Θα μειωθεί το επιτόκιο των δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης (διμερή δάνεια από άλλα κράτη μέλη).
  • Θα διαγραφεί το κόστος προμήθειας εγγύησης που καταβάλλεται από την Ελλάδα για τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).
  • Θα επιμηκυνθεί κατά 15 έτη η περίοδος ωρίμανσης των διμερών δανείων και των δανείων του ΕΤΧΣ, ενώ αναστέλλεται για 10ετές διάστημα η καταβολή όλων των τόκων.
  • Τα κράτη μέλη θα μεταβιβάσουν στην Ελλάδα ποσά ανάλογα των κερδών τους από το Πρόγραμμα Αγοράς Ομολόγων του Ευρωσυστήματος κεντρικών τραπεζών που διακρατούν ελληνικά ομόλογα στο επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο.
  • Τα κράτη μέλη θα εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων εάν κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη των βασικών στόχων για τη βιωσιμότητα του χρέους, όταν η Ελλάδα επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα.

 

Τα κράτη μέλη επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για παροχή κατάλληλης χρηματοδοτικής στήριξης καθόλη τη διάρκεια και μετά τη λήξη του προγράμματος, έως ότου η Ελλάδα επανακτήσει πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, στο βαθμό που τηρεί τις υποχρεώσεις της. Αυτό συνεπάγεται τη λήψη περαιτέρω μέτρων εάν χρειαστεί για την επίτευξη βιώσιμου χρέους.

Η Ευρωομάδα εξέφρασε εξάλλου ικανοποίηση για τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές προς εξασφάλιση της διόρθωσης τυχόν αποκλίσεων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και της επίτευξης των στόχων όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε επίσης τη σημαντική ενίσχυση της λειτουργίας του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την εξυπηρέτηση του χρέους.

Κατόπιν της θετικής αξιολόγησης, η Ευρωομάδα ενέκρινε σε πολιτικό επίπεδο την αποδέσμευση της επόμενης δόσης από το ΕΤΧΣ, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εθνικών διαδικασιών. Η Ευρωομάδα αναμένει να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει και τυπικά την απόφαση αυτή στις 13 Δεκεμβρίου.

Το ύψος της επόμενης δόσης θα ανέλθει συνολικά σε 43,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,4 δισ. ευρώ θα καταβληθούν το Δεκέμβριο. Η εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε τρεις τμηματικές δόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 και θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των συμφωνημένων προαπαιτούμενων δράσεων του ελληνικού προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι    Όχι


Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;