Käytämme evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseen verkkosivuillamme. Lisätietoja how we use cookies and how you can change your settings.

Euroryhmä hyväksyy Kreikan seuraavan rahoituserän

Kreikan ohjelma saatiin palautettua raiteilleen, kun euroryhmä antoi 26. marraskuuta 2012 pidetyssä kokouksessaan poliittisen hyväksyntänsä seuraavan rahoitustukierän maksamiselle Kreikalle. Ministerit kiittivät Kreikkaa sen toteuttamista poliittisista toimista ja sopivat toimenpidepaketista, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Kreikan velka pysyy kestävällä tasolla.


Euroryhmän puheenjohtaja ja Luxemburgin
pääministeri Jean-Claude Juncker ja Euroopan
komission varapuheenjohtaja Olli Rehn kokouksen
jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa

© Euroopan unioni 2012

Päätös heijastaa myönteistä arviota siitä, miten Kreikka on pannut täytäntöön sovittuja toimenpiteitä, ja on osoitus ohjelman tulevista edellytyksistä saavutetusta yhteisymmärryksestä. Ohjelma on ollut jäädytettynä keväästä, jolloin poliittiset epävarmuustekijät viivästyttivät uudistustoimenpiteiden täytäntöönpanoa. 

Euroryhmä kiitti Kreikkaa sen kesäkuun vaalien jälkeen toteuttamista toimista. Erityisesti Kreikan parlamentti on hyväksynyt

  • lainsäädäntöä (ns. Omnibus-laki), jolla säädetään suuresta määrästä taloudellisia uudistuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa Kreikan taloutta, parantaa Kreikan julkishallinnon tehokkuutta ja vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä,
  • talousarvion vuodelle 2013 ja keskipitkän aikavälin finanssipoliittisen strategian vuosille 2013–2016. Näillä keinoin vakautetaan julkista taloutta 13,5 miljardin euron edestä vuosina 2013–2014 ja pyritään saattamaan julkisen talouden perusylijäämä (korkokulut pois lukien ) 4,5 prosenttiin BKT:stä vuonna 2016, jolloin julkisen sektorin alijäämä saataisiin samana vuonna laskettua alle 3 prosenttiin.

 

Euroryhmä hyväksyi tämän uuden tavoitepäivämäärän, joka vastaa kahden vuoden lisäaikaa suhteessa aiemmin sovittuun aikatauluun mainitun perusylijäämätason saavuttamiseksi.

Tämän uuden tarkistetun määräajan huomioon ottaen euroryhmä katsoi, että ohjelma edellyttää pitkäaikaisen velanhoitokyvyn laajempaa analyysia. Uudet velkatasoa koskevat tavoitteet asetettiin siten, että velka suhteessa BKT:hen olisi 124 prosenttia vuonna 2020, alle 110 prosenttia vuonna 2022 ja laskisi edelleen merkittävästi sen jälkeen.

Euroryhmä pääsi yhteisymmärrykseen seuraavista toimenpiteistä velanhoitokyvyn tukemiseksi:

  • Kreikka harkitsee velan takaisinosto-operaatiota, jotta jäljellä olevaa velkaa yksityiselle sektorille saataisiin vähennettyä merkittävästi.
  • Kreikalta Kreikan lainajärjestelyn (kahdenväliset lainat muilta jäsenvaltioilta) puitteissa myönnetyistä lainoista perittävää korkoa alennetaan.
  • Takuusitoumusmaksu, joka Kreikan on maksettava Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV) myönnetyistä lainoista, mitätöidään.
  • Sekä kahdenvälisten että ERVV:n lainojen maturiteetteja jatketaan 15:llä vuodella ja kaikkia koronmaksuja lykätään 10:llä vuodella.
  • Jäsenvaltiot siirtävät Kreikalle rahamäärän, joka on yhtä suuri kuin eurojärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelman puitteissa keskuspankkien hallussa olevista Kreikan joukkovelkakirjoista saatava tuotto.
  • Jäsenvaltiot harkitsevat tarvittaessa lisätoimia keskeisten velanhoitokykyä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, kunhan Kreikka on saavuttanut perusylijäämän.


Jäsenvaltiot toistivat sitoumuksensa tarjota riittävää rahoitustukea kautta ohjelman ja sen jälkeisenä aikana, kunnes Kreikka pääsee jälleen rahoitusmarkkinoille edellyttäen, että se täyttää velvoitteensa. Tähän kuuluu tarvittaessa lisätoimenpiteiden harkitseminen velan kestävän tason saavuttamiseksi.

Euroryhmä ilmaisi tyytyväisyytensä myös Kreikan viranomaisten toimenpiteisiin korjausliikkeiden varmistamiseksi, jos budjettitavoitteet mahdollisesti jäisivät täyttymättä, ja yksityistämistavoitteiden saavuttamisen turvaamiseksi. Kreikka vahvisti myös, että velanhoitoa varten perustetun erillisen tilin toiminta sujuu entistä merkittävästi paremmin.

Ottaen huomioon myönteisen arvion euroryhmä antoi poliittisen hyväksyntänsä seuraavan rahoituserän maksamiselle ERVV:stä edellyttäen, että tarpeelliset kansalliset menettelyt on saatettu päätökseen. Euroryhmä odottaa olevansa valmis tekemään muodollisen päätöksen asian vahvistamiseksi 13. joulukuuta.

Rahoituserä olisi suuruudeltaan 43,7 miljardia euroa, josta 34,4 miljardia euroa maksettaisiin joulukuussa. Jäljelle jäävä määrä maksettaisiin vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kolmessa erässä, joiden suorittamisen edellytykseksi asetetaan sovittujen, Kreikan ohjelmaan kuuluvien virstanpylväiksi katsottavien toimien täytäntöönpano.

 

Lisätietoja:

 

 

 

 

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä    En


Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.