Annak érdekében, hogy ezen a webhelyen minél kényelmesebb legyen a böngészés, sütiket használunk. A sütik használatáról és a beállítások módosításáról itt olvashatók további információk.

Az eurócsoport jóváhagyta a következő kifizetést Görögországnak

A görög adósságrendezési program kedvező fordulatot vett azáltal, hogy az eurócsoport 2012. november 26-án politikailag jóváhagyta a Görögországnak nyújtott pénzügyi segítség következő részletének kifizetését. A miniszterek nyugtázták az eddig végrehajtott görög szakpolitikai intézkedéseket, és megállapodtak egy, a görög adósság fenntarthatóságát biztosítani hivatott intézkedéscsomagról.


Jean-Claude Juncker, Luxemburg miniszterelnöke
és az eurócsoport elnöke, valamint Olli Rehn,
az Európai Bizottság alelnöke az ülést követő
sajtótájékoztatón
© Európai Unió, 2012

 

 

A döntés azt jelzi, hogy a miniszterek pozitívan értékelik az eltervezett intézkedések Görögország általi végrehajtását, továbbá egyetértenek a leendő programfeltételekben. A program tavasz óta parkolópályán volt amiatt, hogy a politikai bizonytalanságok okán többször is késedelmet szenvedett a reformintézkedések megvalósítása.

Az eurócsoport elismerte mindazokat az erőfeszítéseket, amelyeket Görögország a júniusi választások óta tett. A görög parlament elfogadta például az alábbiakat:

  • a számos gazdasági reformintézkedést tartalmazó átfogó törvény, amelynek célja a görög gazdaság megerősítése, a görög közigazgatás hatékonyságának javítása, valamint a növekedés és a munkahelyteremtés beindítása;
  • a 2013. évi költségvetés és a 2013 és 2016 közötti időszakra szóló középtávú költségvetési stratégia. Ezek 2013–2014-ben 13,5 milliárd eurós költségvetési konszolidációt irányoznak elő azzal a céllal, hogy az elsődleges költségvetési többlet (amely nem foglalja magában a kamatkifizetéseket) 2016-ra a GDP 4,5%-át tegye ki, és ezzel az államháztartási hiány ugyanebben az évben 3% alá kerüljön.

 

Az eurócsoport jóváhagyta ezt az új céldátumot, ami az államháztartási hiány elérésére vonatkozóan korábban meghatározott határidő két évvel való kitolását jelenti.

Az új határidőre tekintettel az eurócsoport szükségesnek tartotta az adósság hosszú távú fenntarthatóságának elemzését. Ennek eredményeképpen új célértékeket határozott meg az adósságszintre vonatkozóan: az adósságnak 2020-ra a GDP 124%-ára, 2022-re a GDP 110%-a alá kell csökkennie, és azt követően is folyamatos és jelentős csökkenésnek kell bekövetkeznie.

Az eurócsoport az alábbi intézkedésekről állapodott meg az adósság fenntarthatóságának biztosítása érdekében:

  • Görögország megfontolja annak lehetőségét, hogy adósság-visszavásárlás útján jelentősen csökkenti a magánhitelezők kezében lévő adósságot.
  • Csökken annak a kamatnak a mértéke, amelyet Görögországnak a vele kötött hitelkeret-megállapodás keretében (más tagállamok által, bilaterális alapon) nyújtott hitelek után kell fizetnie.
  • Az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközből (EFSF) nyújtott hitelek után Görögország által fizetendő garanciadíjakat eltörlik.
  • A kétoldalú hitelek és az EFSF-ből nyújtott hitelek futamideje 15 évvel meghosszabbodik, az összes kamatfizetés esedékessége pedig 10 évvel kitolódik.
  • A tagállamok átutalják Görögországnak azt a profitot, amely az eurórendszerbe tartozó központi bankok által az értékpapír-piaci program keretében vásárolt görög államkötvényekből keletkezik.
  • Amint Görögország elérte az elsődleges többletet, a tagállamok további intézkedéseket is fontolóra vesznek, amennyiben azokra az adósság fenntarthatóságára vonatkozó fő célértékek eléréséhez szükség van.

 

A tagállamok megerősítették, hogy a program időtartama alatt és azon túl is készek megfelelő pénzügyi segítséget nyújtani addig, amíg Görögország képessé nem válik magát a piacról finanszírozni, feltéve hogy az ország teljesíti az általa vállalt kötelezettségeket. Ez adott esetben további intézkedések megfontolását is jelentheti, amennyiben azokra szükség van az adósság fenntarthatóságának biztosításához.

Ezenkívül az eurócsoport üdvözölte a görög hatóságok azon intézkedéseit, amelyek célja az esetleges költségvetési csúszások korrigálása, valamint a privatizációra vonatkozó célértékek teljesülésének szavatolása. Görögország megerősítette továbbá, hogy jelentősen javítani kívánja az adósságszolgálat céljára létrehozott külön számla működését.

A pozitív értékelésre tekintettel – a szükséges nemzeti eljárások befejeződésének függvényében – az eurócsoport politikailag jóváhagyta az EFSF-ből teljesítendő következő kifizetést. Az eurócsoport úgy véli, hogy erről december 13-án tud majd hivatalos döntést hozni.

A hitelrészlet teljes összege 43,7 milliárd euró, melyből 34,4 milliárd euró már decemberben kifizetésre kerül. A fennmaradó összeget Görögország három részletben, 2013 első negyedévében kapja meg. A kifizetések feltétele a görög programban meghatározott „mérföldkő-intézkedések” végrehajtása.

 

További információk:

 

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen    Nem


Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?