Kad mūsų interneto svetainėje jums būtų kuo patogiau naršyti, mes naudojame slapukus. Čia rasite daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir kaip pakeisti savo parinktis.

Euro grupė patvirtina antrą išmokos Graikijai dalį

Po to, kai 2012 m. lapkričio 26 d. susitikime Euro grupė politiniu lygiu patvirtino antrą finansinės paramos išmokos Graikijai dalį, Graikijos programa bus vėl įgyvendinama. Ministrai palankiai įvertino Graikijos politikos veiksmus ir susitarė dėl priemonių, užtikrinančių Graikijos skolos tvarumą, rinkinio.


Euro grupės pirmininkas ir Liuksemburgo
Ministras Pirmininkas Jean-Claude Juncker
ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas
Olli Rehn po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje.
© Europos Sąjunga, 2012

Tokiame sprendime atsispindi teigiamas Graikijos įgyvendinamų sutartų priemonių įvertinimas ir susitarimas dėl būsimų programos sąlygų. Programos įgyvendinimas buvo sustabdytas nuo pavasario, kai dėl politinio netikrumo buvo delsiama įgyvendinti reformos priemones.

Euro grupė palankiai įvertino priemones, kurių Graikija ėmėsi po birželio mėn. įvykusių rinkimų. Visų pirma, Graikijos Parlamentas priėmė:

  • teisės aktus (Omnibus įstatymą), kuriais siekiama pradėti įgyvendinti labai daug ekonominių reformų, skirtų Graikijos ekonomikai sustiprinti, Graikijos viešojo administravimo efektyvumui didinti ir ekonomikos augimui ir užimtumui skatinti;  
  • 2013 m. biudžetą ir vidutinės trukmės fiskalinę strategiją 2013–2016 metams. Taip įtvirtintas 13,5 mlrd. EUR dydžio biudžeto fiskalinis konsolidavimas 2013–2014 metais ir tikslas 2016 m. pasiekti 4,5 % BVP dydžio pirminį fiskalinio deficito perviršį (neįtraukiant palūkanų mokėjimo), nominalųjį deficitą sumažinant iki mažiau kaip 3 % tais pačiais metais

 

Euro grupė patvirtino šią naują datą tikslui pasiekti; tai reiškia, kad anksčiau patvirtintas tvarkaraštis šiam pirminio perviršio dydžiui pasiekti buvo pratęstas dvejiems metams.

Euro grupės nuomone, dėl patikslintos datos tikslui pasiekti programa pateisina išsamesnę ilgalaikio skolos tvarumo analizę.   Todėl buvo nustatyti nauji tikslai dėl skolos dydžio, nustatant 124 % skolos ir BVP santykį 2020 m., kuris 2022 m. pasiektų dydį, žymiai mažesnį nei 110 %, ir vėliau nuolat smarkiai mažėtų.

Euro grupė susitarė dėl tokių skolos tvarumą palaikančių priemonių: 

  • Graikija apsvarstys galimybę atlikti skolos išpirkimo operaciją siekdama smarkiai sumažinti privačiojo sektoriaus negrąžintą skolą.
  • Graikijai taikoma paskolų pagal Susitarimą dėl paskolos Graikijai (kitų valstybių narių teikiamos dvišalės paskolos) palūkanų norma bus sumažinta.
  • Garantinio įsipareigojimo mokestis, kurį Graikija moka už Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) paskolas, bus panaikintas.
  • Paskolų – tiek dvišalių, tiek EFSF paskolų – grąžinimo terminai bus pratęsti penkiolikai metų, o visų palūkanų mokėjimas atidėtas dešimčiai metų.
  • Valstybės narės perves Graikijai sumas, lygias pajamoms iš Graikijos vyriausybės obligacijų, kurias pagal vertybinių popierių rinkos programą turi Eurosistemos centriniai bankai.
  • Prireikus valstybės narės apsvarstys daugiau priemonių, kad būtų pasiekti pagrindiniai skolos tvarumo tikslai, kai tik Graikija bus pasiekusį biudžeto pirminį perviršį.

 

Valstybės narės pakartojo savo įsipareigojimą teikti tinkamą finansinę paramą programos įgyvendinimo laikotarpiu ir vėliau tol, kol Graikija vėl neatgaus galimybių skolintis finansų rinkose, jeigu tik Graikija laikysis savo įsipareigojimų. Be kita ko, bus svarstomos papildomos priemonės, jeigu jų prireiks, skolos tvarumui pasiekti.

Euro grupė taip pat palankiai įvertino priemones, kurių ėmėsi Graikijos valdžios institucijos siekdamos užtikrinti visų biudžeto neatitikimų koregavimą ir užtikrinti privatizacijos tikslų pasiekimą. Graikija taip pat patvirtino, kad labai pagerėjo atskiros sąskaitos, atidarytos skolos aptarnavimui, veikimas.

Atsižvelgdama į teigiamą įvertinimą Euro grupė politiniu lygiu patvirtino antrą paskolos iš EFSF išmokos dalį, nustatydama sąlygą užbaigti būtinas nacionalines procedūras. Euro grupė tikisi, kad ji gruodžio 13 d. galės priimti oficialų tai patvirtinantį sprendimą.

Išmoka būtų 43,7 mlrd. EUR dydžio, iš kurių 34,4 mlrd. EUR suma būtų išmokėta gruodžio mėn. Likusi suma bus išmokėta trimis dalimis pirmąjį 2013 m. ketvirtį ir bus susieta su sutartų kertinių veiksmų, numatytų Graikijos programoje, įgyvendinimu.

 

Daugiau informacijos:

 

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip    Ne


Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?