Mēs izmantojam sīkdatnes ("cookies"), lai nodrošinātu jums vislabāko mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu. Uzziniet vairāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes un kā jūs varat mainīt savus iestatījumus.

Eurogrupa apstiprina nākamo izmaksu Grieķijai

Grieķijas programma var turpināties, jo Eurogrupa 2012. gada 26. novembrī sniedza politisku apstiprinājumu nākamai finansiālās palīdzības izmaksai Grieķijai. Ministri uzteica Grieķijas rīcībpolitiku un vienojās par pasākumu kopumu, ar ko nodrošināt, lai Grieķijas parāds būtu atmaksājams.


Eurogrupas priekšsēdētājs un Luksemburgas
premjerministrs Žans Klods Junkers (
Jean-Claude Juncker)
un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Olli Rēns (
Olli Rehn)
preses konferencē pēc sanāksmes.
© Eiropas Savienība, 2012

Šis lēmums atspoguļo pozitīvu novērtējumu par to, kā Grieķija ievieš kopīgi pieņemtos pasākumus, un par vienošanos attiecībā uz turpmākajiem programmas nosacījumiem. Programma bija apturēta kopš pavasara, kad politisku neskaidrību dēļ aizkavējās reformu pasākumu īstenošana.

Eurogrupa uzteica centienus, ko Grieķija veic kopš jūnija vēlēšanām. Konkrētāk, Grieķijas Parlaments ir pieņēmis:

  • tiesību aktus (tā sauktais "Omnibus likums"), lai ieviestu lielu skaitu ekonomikas reformu, kas paredzētas Grieķijas ekonomikas stiprināšanai, Grieķijas publiskās pārvaldes efektivitātes uzlabošanai un izaugsmes un nodarbinātības sekmēšanai; 
  • budžetu 2013. gadam un vidēja termiņa fiskālo stratēģiju (VTFS) 2013.–2016. gadam. Ar tiem tiek veikta fiskālā konsolidācija EUR 13,5 miljardu apmērā 2013.–2014. gadā, un to mērķis ir 2016. gadā panākt primāru fiskālo pārpalikumu (neieskaitot procentu maksājumus) 4,5 % apmērā no IKP, nominālo deficītu tajā pašā gadā samazinot zem 3 %

 

Eurogrupa apstiprināja šo jauno termiņu, kas ir divu gadu pagarinājums grafikam, par ko iepriekš bija panākta vienošanās, lai sasniegtu šādu primārā pārpalikuma līmeni.

Ievērojot šo pārskatīto termiņu, Eurogrupa uzskatīja, ka programmai ir nepieciešama plašāka analīze par parāda atmaksājamību ilgtermiņā. Tādēļ tika noteikti jauni parāda līmeņa mērķi, 2020. gadam paredzot parāda un IKP attiecību 124 % apmērā un krasu samazināšanos zem 110 % 2022. gadā, un turpmāku būtisku samazināšanos turpmākajos gados.

Eurogrupa vienojās par šādiem pasākumiem, ar ko atbalstīt parāda atmaksājamību:

  • Grieķija apsvērs iespēju veikt parādu atpirkšanu, lai panāktu, ka ievērojami samazinās neatmaksāts parāds privātajam sektoram;
  • Grieķijai tiks samazināta procentu likme par aizdevumiem no Grieķijai paredzēto aizdevumu mehānisma (divpusēji aizdevumi no citām dalībvalstīm);
  • tiks atcelta garantijas saistību maksa, kas Grieķijai jāmaksā par Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI) aizdevumiem;
  • gan divpusējiem, gan EFSI aizdevumiem termiņi tiks pagarināti par 15 gadiem, visus procentu maksājumus atliekot par 10 gadiem;
  • dalībvalstis nodos Grieķijai summas, kas līdzvērtīgas peļņai, kuru gūst no Eurosistēmas centrālās bankas turējumā esošo Grieķijas obligāciju Vērtspapīru tirgus programmas;
  • dalībvalstis apsvērs arī citus pasākumus, ja tādi būs vajadzīgi, lai sasniegtu svarīgākos parāda atmaksājamības mērķus, pēc tam, kad Grieķija būs panākusi primāro pārpalikumu.


Dalībvalstis no jauna apstiprināja savu apņēmību sniegt atbilstošu finansiālo atbalstu visā programmas darbības laikā, kā arī pēc tam, līdz Grieķija atgūs piekļuvi finanšu tirgiem, kamēr vien tā pildīs savas saistības. Tas ietver arī iespēju apsvērt citus pasākumus, ja tādi būs vajadzīgi parāda atmaksājamības panākšanai.

Eurogrupa arī atzinīgi novērtēja Grieķijas iestāžu pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek koriģētas jebkādas novirzes no budžeta, un sargātu privatizācijas mērķu sasniegšanu. Grieķija arī apstiprināja, ka ir būtiski nostiprināta parāda apkalpošanai izveidotā atsevišķā konta darbība.

Ievērojot šo pozitīvo novērtējumu, Eurogrupa sniedza politisku apstiprinājumu nākamajai izmaksai no EFSI, kam vēl vajadzīga valstu procedūru pabeigšana. Eurogrupa paredz, ka 13. decembrī spēs pieņemt oficiālu lēmumu, lai to apstiprinātu.

Izmaksas kopējā summa paredzēta EUR 43,7 miljardi, no kuriem EUR 34,4 miljardus izmaksās decembrī. Atlikumu izmaksās trijās daļās 2013. gada pirmajā ceturksnī, un tas būs saistīts ar to, kā tiek īstenoti Grieķijas programmas svarīgākie "atskaites punkti", par ko panākta vienošanās.

 

Plašāka informācija:

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Jā   


Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?