Utilizăm cookie-uri pentru a ne asigura că vă oferim o experiență optimă de navigare pe site-ul nostru. Pentru informații suplimentare, consultați pagina cum utilizăm cookie-urile și cum puteți schimba setările.

Eurogrupul aprobă următoarea plată pentru Grecia

Programul Greciei cunoscuse o relansare în 26 noiembrie 2012, dată la care Eurogrupul a dat aprobarea politică pentru următoarea tranșă de ajutor financiar destinată Greciei. Miniștrii au felicitat Grecia pentru acțiunile sale de politică și au convenit asupra unui pachet de măsuri care să asigure sustenabilitatea datoriei Greciei.


Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului
și prim-ministrul Luxemburgului, împreună cu Olli Rehn,
vicepreședintele Comisiei Europene, la conferința
de presă de după reuniune
© Uniunea Europeană 2012

Decizia reflectă o evaluare pozitivă a punerii în aplicare, în Grecia, a măsurilor convenite și a acordului privind viitoarele condiții din cadrul programului. Programul stagna din primăvară, când nesiguranța politică a dus la întârzieri ale implementării măsurilor de reformă.

Eurogrupul a apreciat în mod deosebit eforturile depuse de Grecia de la alegerile din iunie. Concret, Parlamentul elen a adoptat:

  • Un act legislativ („Legea Omnibus”) destinat aplicării unui mare număr de reforme economice menite să consolideze economia Greciei, să sporească eficiența administrației publice elene și să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă.  
  • Un buget pentru 2013 și o strategie fiscală pe termen mediu (MTFS) pentru perioada 2013-2016. Acestea pun în practică o consolidare fiscală în valoare de 13,5 miliarde de euro în perioada 2013-2014 și urmăresc să atingă un excedent fiscal primar (fără a lua în calcul plata dobânzilor) de 4,5% din PIB în 2016, aducând deficitul global sub nivelul de 3% în același an. 

 

Eurogrupul a aprobat această nouă dată-țintă, care reprezintă o prelungire cu doi ani a termenului convenit anterior pentru atingerea acestui nivel de excedent primar.

Având în vedere această nouă dată-țintă revizuită, Eurogrupul a considerat că programul justifică o analiză mai largă a sustenabilității datoriei pe termen lung. Prin urmare, au fost stabilite noi obiective pentru nivelul datoriei, cu o pondere de 124% a datoriei în PIB în 2020, care ar urma să scadă substanțial, până la 110% în 2022, continuând să descrească ulterior în mod considerabil.

Eurogrupul a convenit asupra următoarelor măsuri de susținere a sustenabilității datoriei:

  • Grecia va avea în vedere desfășurarea unei operațiuni de răscumpărare a datoriei pentru a reduce în mod substanțial datoria restantă aflată în posesia sectorului privat.
  • Va fi redusă rata dobânzii, aplicată Greciei pentru împrumuturile din cadrul Mecanismului de împrumut pentru Grecia (împrumuturi bilaterale din partea altor state membre).
  • Va fi eliminată taxa aferentă angajamentului de garantare, impusă Greciei pentru împrumuturile din cadrul Fondului european de stabilitate financiară (FESF).
  • Scadențele împrumuturilor bilaterale, precum și ale împrumuturilor din FESF, vor fi prelungite cu 15 ani, cu amânarea tuturor plăților de dobânzi cu 10 ani.
  • Statele membre vor transfera Greciei sume echivalente cu profiturile provenite din programul privind piețele titlurilor de valoare al obligațiunilor grecești deținute de băncile centrale din Eurosistem. 
  • Statele membre vor analiza noi măsuri, dacă acestea sunt necesare, pentru atingerea obiectivelor-cheie privind sustenabilitatea datoriei, după ce Grecia atinge un excedent primar.

 

Statele membre și-au reiterat angajamentul de a oferi un sprijin financiar adecvat pe tot parcursul programului și dincolo de acesta, până când Grecia își va redobândi accesul la piețele financiare, atât timp cât își respectă obligațiile. Aceasta presupune inclusiv posibilitatea luării de noi măsuri, dacă sunt necesare, pentru atingerea sustenabilității datoriei.

Eurogrupul a salutat, de asemenea, măsurile autorităților elene de asigurare a corecției eventualelor derapaje bugetare și de garantare a atingerii țintelor privind privatizarea. Grecia a confirmat, de asemenea, o consolidare semnificativă a operațiunii referitoare la contul separat, instituită pentru serviciul datoriei.

În urma evaluării pozitive, Eurogrupul a dat aprobarea politică pentru următoarea plată din FESF, sub rezerva încheierii procedurilor naționale necesare. Eurogrupul preconizează că, la 13 decembrie, va fi în măsură să ia o decizie oficială de confirmare în acest sens.

Plata respectivă ar fi în valoare totală de 43,7 miliarde de euro, dintre care 34,4 miliarde de euro se vor plăti în decembrie. Restul plății se va efectua în primul trimestru al anului 2013 în trei sub-tranșe și va fi corelat cu punerea în practică a acțiunilor „de etapă” din cadrul programului Greciei.

 

Informații suplimentare:

 

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da    Nu


Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: