Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo pri iskanju na našem spletnem mestu. Več o tem, kako uporabljamo piškotke in kako lahko spremenite vaše nastavitve.

Evroskupina odobrila naslednje izplačilo Grčiji

Program pomoči za Grčijo je spet na pravi poti, saj ko je Euroskupina 26. novembra 2012 dala politično soglasje k naslednjemu izplačilu finančne pomoči Grčiji. Ministri so pohvalili politične ukrepe v Grčiji in se dogovorili o svežnju ukrepov, da bi se zagotovila vzdržnost grškega zadolževanja.


Predsednik Euroskupine in predsednik luksemburške
vlade Jean-Claude Juncker in podpredsednik Evropske
komisije Olli Rehn na novinarski konferenci po seji
© Evropska unija, 2012

 

 

Odločitev odraža pozitivno oceno izvajanja dogovorjenih ukrepov v Grčiji in dogovor o prihodnjih programskih pogojih. Pri programu ni bilo novih korakov vse od pomladi, ko so zaradi političnih negotovosti nastale zamude pri izvajanju ukrepov reform.

Euroskupina je pohvalila prizadevanja Grčije od junijskih volitev. Grški parlament je sprejel predvsem:

  • zakonodajo ("omnibus" zakon) za sprejetje številnih gospodarskih reform, namenjenih krepitvi grškega gospodarstva, izboljšanju učinkovitosti grške javne uprave ter spodbudi rasti in zaposlovanja; 
  • proračun za leto 2013 in srednjeročno fiskalno strategijo za obdobje 2013 do 2016. S tem je vpeljana fiskalna konsolidacija v višini 13,5 milijarde EUR za leti 2013–2014 in zastavljen cilj za dosego primarnega fiskalnega presežka (plačila obresti niso vključena) v višini 4,5 % BDP leta 2016, pri čemer bi se nominalni primanjkljaj zmanjšal na manj kot 3 % v tem letu. 

 

Euroskupina je potrdila ta novi ciljni datum, ki predstavlja dvoletno podaljšanje predhodno dogovorjenega časovnega načrta za dosego te ravni primarnega presežka.

Euroskupina je glede na revidirani ciljni datum menila, da program potrebuje širšo analizo dolgoročne vzdržnosti zadolževanja. Zato so bili določeni novi cilji za stopnjo dolga z 124-odstotnim deležem javnega dolga v BDP v letu 2020, ki upade znatno pod 110 % v letu 2022 in nato še naprej občutno upada.

Euroskupina se je dogovorila o naslednjih ukrepih za podporo vzdržnosti zadolževanja:

  • Grčija bo preučila izvedbo postopka odkupa dolga, da bi dosegla znatno zmanjšanje neporavnanega dolga v zasebnem sektorju;
  • obrestna mera, izračunana za Grčijo v okviru instrumenta posojil Grčiji (dvostranska posojila iz drugih držav članic), bo znižana;
  • provizija za obvezo o jamstvu , ki jo Grčija plačuje na posojila iz evropskega instrumenta za finančno stabilnost, bo ukinjena;
  • zapadlost dvostranskih posojil in posojil iz evropskega instrumenta za finančno stabilnost bo podaljšana za 15 let, vsa plačila obresti pa bodo odložena za 10 let;
  • države članice na Grčijo prenesejo zneske, enakovredne dobičkom, ki izhajajo od grških obveznic v lasti centralnih bank Eurosistema v okviru programa za trg vrednostnih papirjev;
  • države članice bodo preučile nadaljnje ukrepe, če bodo ti potrebni za doseganje ključnih ciljev za vzdržnost zadolževanja, ko bo Grčija dosegla primarni presežek.

 

Države članice so ponovno poudarile, da bodo zagotovile ustrezno finančno podporo v okviru programa in prek njega, dokler Grčija ponovno ne pridobi dostopa do finančnih trgov, če bo izpolnjevala svoje obveznosti. To vključuje preučitev nadaljnjih ukrepov, če bodo potrebni za dosego vzdržnosti zadolževanja.

Euroskupina je pozdravila tudi ukrepe grške vlade, da bi zagotovila popravke proračunskih odstopanj in ohranila ciljena področju privatizacije. Grčija je tudi potrdila znatno okrepitev delovanja ločenih računov, vzpostavljenih za servisiranje dolga.

Glede na pozitivne ocene je Euroskupina dala politično soglasje k naslednjemu izplačilu v okviru evropskega instrumenta za finančno stabilnost, pod pogojem, da se zaključijo potrebni nacionalni postopki. Euroskupina meni, da bo lahko 13. decembra sprejela uraden sklep, s katerim bo to potrdila.

Skupni znesek izplačila bi bil 43,7 milijarde EUR, od tega bi bilo 34,4 milijarde EUR izplačanih decembra. Preostanek bo izplačan v treh podtranšah v prvem četrtletju leta 2013 in bo povezan z izvajanjem dogovorjenih najpomembnejših ukrepov iz programa pomoči za Grčijo.

 

Več informacij:

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

Da    Ne


Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?