Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Еврогрупата: ЕМС ще бъде напълно готов за действие до края на октомври

На неофициалното заседание на Еврогрупата в Никозия, Кипър, от 14 септември 2012 г. министрите на финансите обсъдиха икономическите и финансовите процеси в еврозоната. Очаква се Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) да започне да действа в края на октомври 2012 г.


Пресконференция след неофициалното заседание на
Еврогрупата от 14 септември 2012 г.
Източник: Кипърското председателство на Съвета на ЕС

Ратификация на договора за ЕМС

Министрите приветстваха решението на Федералния конституционен съд на Германия, което позволява на страната да ратифицира договора за ЕМС.

„Всички ние изразихме съгласие, че никоя разпоредба на договора не може да се тълкува като предполагаща по-големи задължения за плащане за членовете на ЕМС без предварителното съгласие на техните представители“, каза председателят на Еврогрупата Жан-Клод Юнкер. „Също така приехме, че разпоредбите на договора не препятстват всеобхватното информиране на националните парламенти, както е предвидено в националните правила.“

Еврогрупата ще излезе с изявление в следващите няколко дни, за да придаде официален характер на постигнатото съгласие.

Предстои управителният съвет на ЕМС да проведе първото си заседание успоредно със следващото заседание на Еврогрупата на 8 октомври в Люксембург.

След известна допълнителна техническа подготовка ЕМС ще бъде готов, когато е необходимо, да финансира нови програми за подкрепа на страните от еврозоната.

Икономическо и финансово положение в еврозоната

„Въпреки различните обстоятелства в държавите членки от еврозоната, в ход е процес на икономическо приспособяване, което е добър знак за бъдещ растеж“, посочи Жан-Клод Юнкер.

Той счита независимото решение на Европейската централна банка да стартира нова програма за изкупуване на държавни облигации, наречена „Преки парични операции“ („Outright Monetary Transactions“) за „важен елемент от цялостния отговор на кризата в еврозоната“.

Испания

Според г‑н Юнкер испанският министър на финансите Luis de Guindos е изтъкнал отново „пълния ангажимент на испанските власти за изпълнение на бюджетните цели“.

Председателят на Еврогрупата заяви, че подкрепата за финансовия сектор на страната е в процес на прилагане.

Гърция

„Призовахме Тройката (Европейска комисия, ЕЦБ, МВФ) и Гърция да продължат преговорите и да постигнат съгласие по съвкупност от надеждни мерки за преодоляване на фискалния недостиг за 2013—2014 г.“, каза г‑н Юнкер. Той обаче не очаква политически решения преди втората половина на октомври.

Португалия и Ирландия

Еврогрупата публикува изявление, с което приветства факта, „че е постигнато споразумение между властите и Тройката по преработените фискални цели“. Приключилата на 11 септември 2012 г. пета мисия за преглед на положението в Португалия имаше за резултат удължаване на срока за намаляване на бюджетния дефицит на страната: очаква се той да спадне под 3 % от БВП през 2014 г.

Програмата за Ирландия функционира добре. „Ирландия, заедно с Португалия, е жив пример за това, че програмите за приспособяване функционират добре, при условие че са налице засилена отговорност и истинска ангажираност с реформите.“


За повече информация:
Изявление на Еврогрупата относно Португалия, 14 септември 2012 г. (pdf, en)
Видеоматериал от пресконференцията на Еврогрупата (уебсайт на кипърското председателство)
Изявление на председателя на Еврогрупата след решението на Федералния конституционен съд на Германия относно ЕМС, 12 септември 2012 г. (pdf, en)
Портал на еврозоната
Изявление на Европейската комисия, ЕЦБ и МВФ относно петата мисия за преглед на положението в Португалия, 11 септември 2012 г. (интернет страници на Комисията)
 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?