Vi bruger cookies for at give dig så god en oplevelse som muligt, når du bruger vores websted. Læs mere om, hvordan vi bruger cookies, og hvordan du kan ændre dine indstillinger.

Eurogruppen: ESM fuldt operationel fra sidst i oktober

Finansministrene drøftede den økonomiske og finansielle udvikling i euroområdet på Eurogruppens uformelle møde den 14. september 2012 i Nicosia på Cypern. Den europæiske stabilitetsmekanisme (ESM) ventes at være operationel sidst i oktober 2012.


Pressekonference efter Eurogruppens uformelle
møde den 14. september 2012
Kilde: Cyperns formandskab for EU-Rådet

Ratificering af ESM-traktaten

Ministrene noterede sig med tilfredshed afgørelsen fra den tyske Forbundsdomstol, som betyder, at Tyskland kan ratificere ESM-traktaten.

"Vi var alle enige om, at ingen af traktatens bestemmelser må forstås sådan, at den kan føre til højere betalingsforpligtelser for ESM-medlemmer, uden at deres repræsentanter forinden har sagt god for det", sagde formanden for Eurogruppen Jean-Claude Juncker. "Vi var også enige om, at traktatens bestemmelser ikke er til hinder for at give udførlige oplysninger til de nationale parlamenter som fastsat i medlemsstaternes lovgivning."

Eurogruppen udsender en erklæring inden for de kommende dage for at gøre aftalen formel.

ESM's repræsentantskab holder sit konstituerende møde i tilknytning til næste møde i Eurogruppen den 8. oktober i Luxembourg.

Efter nogle yderligere tekniske forberedelser vil ESM derefter være klar til at finansiere nye støtteprogrammer for lande i euroområdet, når det er nødvendigt.

Den økonomiske og finansielle situation i euroområdet

"Trods de vanskelige forhold fortsætter den økonomiske tilpasning i landene i euroområdet, hvilket lover godt for fremtidig vækst", sagde Jean-Claude Juncker.

Han betegnede Den Europæiske Centralbanks uafhængige beslutning om at indføre et nyt opkøbsprogram for statsobligationer, kaldet direkte monetære transaktioner, som "et vigtigt element i euroområdets overordnede krisestyring".

Spanien

Ifølge Juncker fastholdt den spanske finansminister Luis de Guindos, at de spanske myndigheder er "fast besluttet på at nå deres budgetmål".

Gennemførelsen af bistanden til landets finanssektor forløber planmæssigt, sagde formanden for Eurogruppen.

Grækenland

"Vi opfordrede trojkaen [Europa-Kommissionen, ECB og IMF] og Grækenland til at fortsætte deres forhandlinger og nå til enighed om et sæt troværdige tiltag til at lukke hullet i budgettet for 2013-2014", sagde Juncker. Han venter dog ingen politiske afgørelser før anden halvdel af oktober.

Portugal og Irland

Eurogruppen udsendte en erklæring, hvori den med tilfredshed noterer sig, "at myndighederne og trojkaen er nået til enighed om reviderede finanspolitiske mål". Den femte evalueringsmission til Portugal, der fandt sted den 11. september 2012, førte til en forlængelse af fristen for at nedbringe landets budgetunderskud. Det ventes at falde til under 3 % af BNP i 2014.

Irlands program giver gode resultater. "Irland er sammen med Portugal et levende eksempel på, at tilpasningsprogrammer fungerer, når der er et stærkt ejerskab og en ægte vilje til reformer."


Yderligere oplysninger:
Eurogruppens erklæring om Portugal, 14. september 2012 (pdf, en)
Video af Eurogruppens pressekonference (websted for Cyperns formandskab)
Erklæring fra formanden for Eurogruppen efter den tyske afgørelse om ESM, 12. september 2012 (pdf, en)
Euroområdets portal
Erklæring fra Europa-Kommissionen, ECB og IMF om 5. evalueringsmission til Portugal, 11. september 2012 (Kommissionens websted)
 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

Ja    Nej


Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?