Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Eurorühm: Euroopa stabiilsusmehhanism hakkab täielikult toimima oktoobri lõpuks

14. septembril 2012 Nicosias Küprosel toimunud eurorühma mitteametlikul kohtumisel arutasid rahandusministrid euroala majanduse ja rahanduse arengut. Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) peaks olema loodud ja toimiv 2012. aasta oktoobri lõpuks.


14. septembril 2012 toimunud eurorühma
mitteametlikule kohtumisele järgnenud
pressikonverents
Allikas: Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Küpros

ESMi asutamislepingu ratifitseerimine

Ministrid tervitasid Saksamaa föderaalse konstitutsioonikohtu otsust, millega lubati Saksamaal ESMi asutamisleping ratifitseerida.

„Leppisime kõik kokku, et ühtegi asutamislepingu sätet ei või tõlgendada selliselt, nagu viiks see ESMi liikmete suuremate maksekohustusteni, ilma et liikmete esindajatelt palutaks eelnevat nõusolekut,” ütles eurorühma esimees Jean-Claude Juncker. „Samuti olime ühel meelel, et asutamislepingu sätted ei takista riikide parlamentide põhjalikku teavitamist, nagu on riikide õigusaktides ette nähtud.”

Eurorühm teeb lähipäevil selle kokkuleppe vormistamiseks avalduse.

ESMi juhatajate nõukogu peab oma avakoosoleku 8. oktoobril Luxembourgis järgmise eurorühma kohtumise raames.

Pärast mõningaid täiendavaid tehnilisi ettevalmistusi on ESM seejärel valmis vajaduse korral rahastama euroala riikide uusi toetusprogramme.

Euroala majanduse ja rahanduse olukord

„Keerulistest oludest hoolimata kohandavad euroala liikmesriigid oma majandust, mis on tulevase majanduskasvu seisukohast hea märk,” lausus Jean-Claude Juncker.

Ta leidis, et Euroopa Keskpanga sõltumatul otsusel algatada uus riigivõlakirjade ostmise programm, mida nimetatakse rahapoliitilisteks otsetehinguteks (Outright Monetary Transactions), on oluline koht euroala üldises kriisile reageerimises.

Hispaania

Junckeri sõnul kinnitas Hispaania rahandusminister Luis de Guindos veel kord Hispaania ametivõimude täielikku pühendumust eelarve-eesmärkide saavutamisele.

Eurorühma esimees sõnas, et abi andmine riigi finantssektorile edeneb.

Kreeka

„Palusime kolmikul (Euroopa Komisjon, EKP ja IMF) ning Kreekal jätkata läbirääkimisi ja leppida kokku usaldusväärsete meetmete kogumis, millega kaetakse 2013.–2014. aasta eelarvepuudujääk,” ütles Juncker. Siiski ei oota ta poliitilisi otsuseid enne oktoobri teist poolt.

Portugal ja Iirimaa

Eurorühm tegi avalduse, milles tervitatakse asjaolu, et ametivõimud ja kolmik on jõudnud muudetud eelarve-eesmärkide suhtes kokkuleppele. 11. septembril 2012 lõppenud viienda Portugali ülevaatusmissiooni tulemusena pikendati riigi eelarvepuudujäägi vähendamiseks ette nähtud aega: eeldatavasti jääb puudujääk alla 3% SKPst 2014. aastal.

Iirimaa programm on edukas. „Iirimaa on koos Portugaliga elav näide sellest, et kohandamisprogrammid toimivad, tingimusel et reformidesse suhtutakse tugeva isevastutusega ja tõelise pühendumusega.”

 

Täiendav teave:
Eurorühma avaldus Portugali kohta, 14. september 2012 (pdf)
Eurorühma pressikonverentsi video (eesistujariigi Küprose veebisait)
Eurorühma esimehe avaldus pärast Saksamaa otsust ESMi kohta, 12. september 2012 (pdf)
Euroala portaal 
Euroopa Komisjoni, EKP ja IMFi avaldus viienda Portugali ülevaatusmissiooni kohta, 11. september 2012 (komisjoni veebileht)

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?